FPA testar och utvecklar rehabilitering vid funktionella störningar

Personer med funktionella störningar har möjlighet att delta i ett rehabiliteringsförsök i huvudstadsregionen och Uleåborgsområdet.

Inom ramen för ett utvecklingsprojekt gällande rehabilitering vid funktionella störningar testar FPA en ny rehabiliteringsform för vuxna med funktionella störningar. Funktionella störningar är symtom som inverkar negativt på arbets- och funktionsförmågan samt livskvaliteten och som inte kan förklaras av traditionella sjukdomstillstånd.  Genom rehabilitering stöder man studie- och arbetsförmågan.

Kunderna hänvisas till försöket från den allmänpsykiatriska enheten vid Uleåborgs universitetssjukhus (OYS), polikliniken för funktionella tillstånd vid HNS och Företagshälsan Helsingfors vid Helsingfors stad.

– Funktionella störningar är vanliga och symtomen påverkar arbets- och funktionsförmågan negativt. Därför vill FPA testa och utveckla rehabilitering för den här målgruppen. Vi utvecklar rehabiliteringsmodeller i samarbete med serviceproducenterna och OYS, HUS och Företagshälsan Helsingfors, berättar projektchef Soile Huumonen.

Rehabiliteringen planeras individuellt

Inom ramen för försöket utvecklar serviceproducenterna nya former av rehabilitering vid funktionella störningar. FPA samordnar utvecklingsarbetet. Det är fråga om individuell rehabilitering eller grupprehabilitering i öppen vård, beroende på klientens behov. Rehabiliteringen omfattar 12 rehabiliteringsmöten under 10 veckor. Efter 3 månader har man ett uppföljningsmöte.

Klienten får i samband med rehabiliteringen information om funktionella störningar och förekommande symtom och upptäcker lämpliga metoder som kan främja rehabiliteringen. Rehabiliteringen genomförs av en psykoterapeut eller psykolog och en fysioterapeut eller ergoterapeut som arbetar i par. Klienten får konkret handledning av arbetsparet för att upptäcka sina resurser och nå sina individuella mål.

– Vid behov kan en vuxen närstående till klienten delta i rehabiliteringen. Under rehabiliteringen har man också ett nära samarbete med hälso- och sjukvården.

Enligt Huumonen är målet också att klienten ska sporras till att använda metoder som passar honom eller henne i vardagen. 

FPA genomförde en konkurrensutsättning av serviceproducenter i slutet av 2019. I Helsingfors tillhandahålls rehabiliteringstjänsterna av Coronaria Oy och toi.Minna Oy, i Esbo av Coronaria Oy och i Uleåborg av KK-Verve Oy och Coronaria Oy.

Försöket ingår i ett utvecklingsprojekt för rehabilitering vid funktionella störningar, och det genomförs i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Stiftelsen för Rehabilitering gör en utvärderingsundersökning, vars resultat kommer att presenteras i december 2021 i samband med projektets avslutande seminarium.