Med europeiskt sjukvårdskort får man vård utomlands också i coronaläget – undvik ändå allt resande

FPA har fått frågor om hur den som blir sjuk utomlands får vård i coronaläget. Den som har ett europeiskt sjukvårdskort borde få behövlig vård precis som tidigare i EU- och EES-länderna och i Schweiz. Enligt regeringens anvisningar bör man emellertid undvika allt resande just nu.

I EU- och EES-länderna och i Schweiz får man medicinskt nödvändig vård mot samma klientavgift som lokalbefolkningen om man för vårdgivaren visar ett europeiskt sjukvårdskort som utfärdats av FPA. Med medicinskt nödvändig vård avses vård eller behandling som inte kan vänta tills personen har återvänt till hemlandet. Vårdbehovet bedöms av den behandlande läkaren. Genom att visa det europeiska sjukvårdskortet får man vård vid coronavirusinfektion mot samma avgift som lokalbefolkningen.

I de nordiska länderna behöver man inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan man får vård genom att visa upp ett giltigt pass eller något annat officiellt identitetskort. Också i Storbritannien och Nordirland får man vård genom att visa sitt pass. Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Australien får man vård då man visar upp FPA-kortet och sitt pass.

Om en turist som vistas i ett land som tillämpar WHO:s internationella hälsobestämmelser insjuknar på grund av coronavirusinfektion borde han eller hon få vård gratis. 

Med det europeiska sjukvårdskortet får man nödvändig vård också i Finland

De som har ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats av ett annat land får medicinskt nödvändig vård också inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Finland fakturerar efteråt personens hemland för kostnaderna för vården.

Personer som kommer från de övriga nordiska länderna behöver inte nödvändigtvis något europeiskt sjukvårdskort, utan de får vård genom att visa upp ett giltigt pass eller något annat officiellt identitetskort. Personer som kommer från Storbritannien eller Nordirland kan visa upp ett europeiskt sjukvårdskort eller sitt pass.

Den som har hemkommun i Finland får all behövlig vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Detsamma gäller också personer som har ett europeiskt sjukvårdskort för pensionstagare som utfärdats av FPA eller ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland. Personens medborgarskap eller från vilket land personen kommer har ingen betydelse.

Bra att notera

Om du blir sjuk i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och du inte har ett europeiskt sjukvårdskort ska du kontakta FPA:s center för internationella ärenden. Om du själv betalar kostnaderna för sjukvård du fått utomlands kan du ansöka om ersättning i efterskott hos FPA. Ersättning kan beviljas för vård som givits i vilket land som helst. FPA ersätter dock inte eventuella klientavgifter.

På grund av coronapandemin kan tillgången till vård variera från ett land till ett annat. På sidan Aktuellt om coronavirusläget finns samlad information om hur coronaläget inverkar på FPA-förmånerna, på handläggningen av ansökningar och på tjänsterna. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Meddelandet uppdaterat 18.5. Uppgift tillagd om vem som vid coronavirusinfektion har rätt till avgiftsfri vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. Om en person inte har hemkommun i Finland eller intyg över rätt till vård är vården vid coronavirusinfektion avgiftsbelagd.

Närmare information för kunderna