Taxiresor som ersätts av FPA samordnas inte

Med anledning av coronaviruset samordnas undantagsvis inte de taxiresor som kunderna gör med s.k. FPA-taxi, det vill säga flera kunder åker inte tillsammans i samma taxi.

FPA påminner om att resor som FPA ersätter alltid ska beställas på det regionala beställningsnumret. Undantagsvis samordnar beställningscentralen inte en enskild kunds resa med andra kunders resor till en enhet inom hälso- och sjukvården.  En kund som på grund av sitt hälsotillstånd beställer en taxiresa som ersätts av FPA behöver ett intyg från hälso- och sjukvården över sin rätt att anlita taxi. Rätt till taxiresor som FPA ersätter kan man också ha i sådana situationer där det inte finns allmänna trafikförbindelser att tillgå.

Läs mer om taxiresor som FPA ersätter.