13 800 högskolestuderande har fått en begäran om utredning om studieframgången

FPA har skickat en begäran om utredning till de högskolestuderande vilkas studieframgång inte varit tillräcklig. Utredningen ska lämnas in senast 25.10.2021. Det går att göra det till exempel via e-tjänsten MittFPA.

FPA använder uppgifterna om studiestöd och studieprestationer för att följa upp hur högskolestuderandes studier framskrider. Uppföljningen gäller läsåret 2020–2021 och vid behov hela den tid som den studerande har studerat vid en högskola i Finland.

Vid uppföljningen av studieframgången beaktas alla högskolestudier i Finland och alla använda stödmånader från och med 1.8.2011. Om den studerande har studieprestationer från flera högskolor beaktar FPA dem automatiskt. Även avbrutna studier beaktas vid uppföljningen av studieframgången.

Studieframgången har varit tillräcklig om den studerande under läsåret 2020–2021 har presterat minst 20 studiepoäng och i genomsnitt minst 5 studiepoäng antingen per stödmånad under läsåret 2020–2021 eller under hela studietiden. Kravet på 20 studiepoäng gäller inte studerande som påbörjat sina studier vårterminen 2021.

Om den studerande har blivit färdig under läsåret 2020–2021 är studieframgången tillräcklig. Om den studerande har avlagt en högskoleexamen redan tidigare och fortsätter studera, följer man upp studieframgången för tiden efter examensmånaden.  

Uppföljningen av studieframgången grundar sig på studiestödslagstiftningen.

Det lönar sig att lämna in utredningen i tid

Utredningen ska lämnas in senast 25.10. Den studerande kan svara på begäran om utredning till exempel med den webblankett som finns i MittFPA.

Utifrån vad den studerande svarar bedömer FPA om det finns godtagbara orsaker till den långsamma studietakten. Om den studerande inte svarar på begäran om utredning eller om de orsaker som han eller hon anger inte kan godtas drar FPA in studiestödet från 1.1.2022.

Antalet begäranden om utredning återgick till nivån före coronaepidemin

FPA följer årligen upp de högskolestuderandes studieframgång. FPA har nu följt upp cirka 131 600 högskolestuderande som har haft studiestöd i minst 1 månad under läsåret 2020–2021.

Begäran om utredning har skickats till 7 100 universitetsstuderande och till 6 700 yrkeshögskolestuderande. I fjol skickades begäran till 7 600 personer, av vilka 4 100 var studerande vid universitet och 3 500 var studerande vid yrkeshögskola.

För ett år sedan minskade antalet begäranden om utredning, eftersom kravet på studieprestationer lindrades på grund av coronaepidemin. Vid uppföljningen för läsåret 2020–2021 har kravet på studieprestationer inte lindrats, så antalet begäranden återgick till samma nivå som den var på hösten 2019.

Om studierna inte framskridit tillräckligt av en orsak som beror på coronaepidemin, lönar det sig för den studerande att svara på begäran om utredning och berätta på vilket sätt coronaepidemin har påverkat studieframgången.

Läs mer