Är du ny studerande? Spara dina lönekvitton


Inkomsterna påverkar studiestödet. Det lönar sig för studerande som inleder sina studier i höst att spara sina lönekvitton för början av kalenderåret. De kan behövas i februari 2019, då FPA granskar inkomsterna för alla som fått studiestöd under år 2017.

Vid inkomstkontrollen jämför FPA de inkomster som en studerande har under hela året med årsinkomstgränsen. Inkomstgränsen beror på antalet månader som den studerande lyft studiestöd.

En ny studerande, som påbörjar sina studier i september och lyfter studiestöd under 4 månader i år, kan under året förtjäna upp till 18 400 euro utan att det inverkar på studiestödet. Om inkomsterna överstiger årsinkomstgränsen, kan den studerande redogöra för FPA att inkomsterna förtjänats innan studierna inleddes. Trots att årsinkomsterna överstiger inkomstgränsen för hela året kan den studerande lyfta studiestöd i 4 månader, om bruttoinkomsterna från början av september till slutet av december är högst 2 640 euro.

För en ny studerande stiger inkomstgränsen om alla studiestödsmånader inte används under hösten. På FPA:s webbplats finns en räknare som kan användas för att uppskatta resultatet för inkomstkontrollen.

Tidpunkten för utbetalning avgör

Vid inkomstkontrollen för studerande tar FPA i beaktande alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster förutom studiestödet. Betalningsdatumet avgör om inkomsterna tas i beaktande. Exempelvis om semesterpengen har betalats i september beaktas den som inkomst för studietiden, trots att arbetet gjorts innan studierna inleddes.

Vid inkomstkontrollen utgår FPA från att studietiden inletts under den månad då det varit möjligt att bevilja studiestöd för studierna i fråga. Om studierna till exempel börjar 1.9 men en studerande börjar lyfta studiestöd från början av november, utgår FPA vid inkomstkontrollen från att studietiden har börjat i september.

Det lönar sig att kontrollera inkomster och stödmånader senast på våren, då du har koll på alla inkomster för det föregående året. Om dina inkomster överstiger årsinkomstgränsen kan du betala tillbaka studiestöd före utgången av maj 2018. Genom att frivilligt betala tillbaka studiestöd undviker du att studiestödet återkrävs med en förhöjning på 7,5 %.

För nya studerande lönar det sig att spara lönekvitton för inkomster som har betalats ut före den månad då studierna inleddes. Utbetalningsdag och belopp bör framgå från lönekvittona. I februari 2019 skickar FPA återbetalningsförslag till dem som fått studiestöd och vars årsinkomster överstiger årsinkomstgränsen. Efter det kan den studerande skicka en utredning till FPA för vilka inkomster som förtjänats under studietiden och vilka utanför studietiden.

Olika inkomstgränser för studiestöd och bostadsbidrag

Studerande som bor på hyra i Finland började omfattas av det allmänt bostadsbidrag från 1.8.2017. Man ansöker om studiestöd och bostadsbidrag separat. Förmånerna har olika inkomstgränser och justeringsregler. Allmänt bostadsbidrag har ingen retroaktiv inkomstkontroll såsom studiestödet.

Bostadsbidraget påverkas av bruttoinkomsterna för alla som hör till samma hushåll. Då FPA beräknar bostadsbidraget, uppskattas inkomsterna för alla i hushållet antingen som ett genomsnitt eller som fortlöpande inkomster.

Om inkomsterna fortsätter på samma nivå i minst 3 månader från tidpunkten då bidraget beviljats eller justerats, beräknas bidraget enligt dessa inkomster.

Om inkomsterna varierar, det vill säga inte fortsätter på samma nivå i minst 3 månader, uppskattas en genomsnittsinkomst. Då beaktas alla inkomster under de kommande 12 månaderna.

Om det sker ändringar i inkomsterna ska du omedelbart meddela detta till FPA. Meddela till FPA om hushållets inkomster stiger med minst 400 €/mån. eller sjunker med minst 200 €/mån.

Exempel, inkomstkontroll för en ny studerande

Kalle Karlsson bor ensam på hyra. Han jobbar från januari till augusti och förtjänar 3 000 €/mån (totalt 24 000 €). I början av september börjar han studera vid en högskola och lyfter studiestöd från september till december (4 mån.). Kalle klarar sig utan återkrav av studiestöd, så länge han under tiden september till december inte förtjänar mera än 2 640 euro.

Om Kalle ansöker om bostadsbidrag från början av september får lönen per månad från september till december vara högst 660 euro och han kan dessutom lyfta 250 euro i studiepenning varje månad, utan att inkomsterna inverkar på bostadsbidraget.

Närmare information för kunderna: