Beslut om studielånskompensation skickades inte ut i november på grund av ett tekniskt fel – nu har breven skickats ut till 13 500 utexaminerade

FPA hade för avsikt att i början av november skicka beslut om studielånskompensation till studerande som har utexaminerats från en högskola under vårterminen 2021 och som har lyft studielån under studietiden. Breven kunde dock inte skickas ut på grund av ett tekniskt fel. FPA har nu skickat ut breven. Utexaminerade studerande har kunnat se beslutet i MittFPA från och med 3.11.2021. 

FPA har 2.11.2021 meddelat ett positivt beslut eller ett negativt beslutsförslag om studielånskompensation till personer som har utexaminerats från en högskola under vårterminen 2021, dvs. senast 31.7.2021. Antalet beslut och beslutsförslag uppgår till sammanlagt cirka 13 500, av vilka 3 500 är negativa beslutsförslag och 10 000 är positiva beslut. Breven med beslut eller beslutsförslag skickades inte ut i november, eftersom det fanns ett tekniskt fel i FPA:s utskrivningssystem. FPA har nu skickat ut breven.

– Det här är en mycket beklaglig situation och vi ber om ursäkt för den. Vi förlängde tidsfristen för begäran om ny behandling så att situationen inte ska medföra några olägenheter, särskilt med tanke på dem som fick ett negativt beslutsförslag, kommenterar Piia Kuusisto, förmånschef vid FPA:s studiestödsgrupp.

För dem som fått ett positivt beslut har FPA betalat studielånskompensationen till banken 4.11.2021. Kunderna har kunnat se beslutet eller beslutsförslaget i MittFPA från och med 3.11.2021.

Tidsfristen för begäran om ny behandling förlängs till 7.1.2022

Om kunden är missnöjd med ett negativt beslutsförslag kan han eller hon skriftligen begära att FPA behandlar ärendet på nytt. Anvisningar om hur man begär ny behandling eller överklagar finns som bilaga till beslutet.

I beslutet eller beslutsförslaget står det att besvärsskriften eller begäran om ny behandling ska lämnas in till FPA senast 10.12.2021, men på grund av den exceptionella situationen har tidsfristen förlängts till 7.1.2022. Den som inte kan sköta ärendet i MittFPA kan ringa FPA på numret 020 692 229.

Om kunden är nöjd med beslutet behöver han eller hon inte göra något. För den som har fått ett positivt beslut amorterar FPA på studielånet till ett belopp som motsvarar studielånskompensationen. Den som inte har lyft studielån under sina högskolestudier får inte något beslut om studielånskompensation från FPA.

Närmare information för kunder:

Telefontjänst för studerande
020 692 229 måndag–fredag kl. 9–16

Läs mer