Betala tillbaka felaktigt utbetalt studiestöd inom april månad

Den som frivilligt vill betala tillbaka studiestöd för år 2019 ska göra det före utgången av april 2020. Tidsfristen för återbetalning har tidigarelagts med en månad. Om det felaktigt utbetalda beloppet inte återbetalas i tid, kommer det att återkrävas med en 7,5 procents  förhöjning.

Studerande vars inkomst översteg årsinkomstgränsen 2019 kan frivilligt betala tillbaka den del av studiepenningen och studiestödets bostadstillägg som de inte är berättigade till. Årsinkomstgränserna och den frivilliga återbetalningen av stöd gäller inte det allmänna bostadsbidraget. Återbetalningen ska göras senast torsdagen 30.4.2020.

Den som får studiestöd kan i FPA:s e-tjänst (www.fpa.fi/etjanst eller www.kela.fi/asiointi) kontrollera de preliminära uppgifterna om den årsinkomst som beaktas för honom eller henne i samband med studiestödet. Man loggar in i e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. Funktionen finns under Studiestöd > Stödmånader > Inkomstkontroll > Årsinkomst.

Enkelt att betala tillbaka på nätet

Studiestöd kan betalas tillbaka på nätet. I FPA:s e-tjänst ges anvisningar om för vilka månader stödet kan betalas tillbaka och hur återbetalningen höjer årsinkomstgränsen. Återbetalningen kan göras direkt i nätbanken. Alternativt kan man skriva ut de uppgifter som behövs för betalningen eller beställa en betalningsblankett per post från FPA.

Anmälan om återbetalning kan också göras med blankett OT 16r. Pappersblanketten ska lämnas in till FPA senast 9.4.2020. Till studerande som har lämnat in pappersblanketten skickar FPA en färdigt ifylld betalningsblankett.

Inkomstgränsen kan kontrolleras i FPA:s e-tjänst

Om en studerande har fått studiestöd för 9 månader är inkomstgränsen 11 973 euro för övriga inkomster. Årsinkomstgränsen för 10 studiestödsmånader är 10 650 euro. Man kan kontrollera sin inkomstgräns i e-tjänsten eller genom att ringa servicenumret 020 692 229 mån–fre kl. 9-16.

Som inkomst beaktas alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster till bruttobelopp utan avdrag. Studiepenningen beaktas inte här. Som inkomster beaktas också inkomster från utlandet. Den studerande ska själv beräkna hur mycket han eller hon har i övriga inkomster som påverkar studiestödet.

Om den studerande för någon månad fått mindre stöd än för de andra kan han eller hon välja att betala tillbaka stödet för en sådan månad. Högskolestuderande kan använda en stödmånad på nytt om stödet för månaden i fråga betalats tillbaka.

Om inkomsterna överskrider årsinkomstgränsen för den studerande och han eller hon inte betalar tillbaka sitt stöd, återkräver FPA den del av stödet som den studerande inte är berättigad till. I sådana situationer är det belopp som återkrävs 7,5 procent högre än om beloppet betalas tillbaka frivilligt.

I fjol betalade 28 500 studerande frivilligt tillbaka studiestöd till ett sammanlagt belopp på 20,2 miljoner euro. Största delen av de studerande betalar tillbaka studiestödet via nätet.

FPA informerar skattemyndigheten om återbetalningarna

Skattemyndigheten skickar de skattskyldiga en förhandsifylld skattedeklaration där man har beaktat de studiepenningsbelopp som betalats tillbaka före slutet av februari. FPA meddelar automatiskt skattemyndigheten de återbetalningar som gjorts i mars–april. Den studerande behöver inte ändra uppgifterna i skattedeklarationen. Skattemyndigheten beaktar alla återbetalningar när den slutliga beskattningen fastställs.

Närmare information för kunder