FPA får nya uppgifter inom studerandehälsovården för högskolestuderande

Ansvaret för att ordna studerandehälsovård för högskolestuderande och för att ta ut hälsovårdsavgiften övergår till FPA 1.1.2021. Tjänsterna produceras också i fortsättningen av Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS. 

Riksdagen har godkänt lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande. Syftet med lagen är att trygga välfungerande och likvärdiga studerandehälsovårdstjänster för både universitets- och yrkeshögskolestuderande.  

De tjänster som produceras av Studenternas hälsovårdsstiftelse utvidgas 1.1.2021 till att omfatta alla högskolestuderande. Samtidigt utvidgas skyldigheten att betala en hälsovårdsavgift till att omfatta alla högskolestuderande. Betalningsskyldiga är de högskolestuderande som anmält sig som närvarande. Hälsovårdsavgiften ska betalas till FPA terminsvis. Terminsavgiften täcker alla studerandehälsovårdstjänster och det tas inte ut separata besöksavgifter för användningen av tjänsterna.

Hälsovårdsavgiftens storlek fastställs årligen genom förordning av statsrådet. Avgiften betalas första gången till FPA för vårterminen 2021. Fram till dess betalar universitetsstuderande avgiften till studentkåren.

Studerandehälsovården finansieras med statsandel och hälsovårdsavgifter

FPA betalar ersättning till SHVS för kostnaderna för att producera studerandehälsovårdstjänsterna. För närvarande finansieras ersättningen av sjukförsäkringen. Från år 2021 finansieras ersättningen med statsandel (77 %) och med hälsovårdsavgifter som tas ut av de studerande (23 %).

FPA övervakar som organiseringsansvarig SHVS verksamhet, tjänster och användning av medel med hjälp av granskningar, revisioner och kontinuerlig uppföljning.

Läs mer