Studerande, sök sommarstudiestöd nu!

Studerande som studerar på sommaren kan få sommarstudiestöd. Ansök om sommarstudiestöd via e-tjänsten.

Man kan få studiestöd till exempel för föreläsningskurser, boktenter, arbetspraktik eller lärdomsprov. Sommarstudiestödet omfattar studiepenning och statsgaranti för studielån. För studerande som har allmänt bostadsbidrag fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget oberoende av sommarstudierna. Men den som får bostadsbidrag ska komma ihåg att ansöka om justering av bostadsbidraget med anledning av till exempel inkomster från sommarjobb.

Om en studerande inte har några förvärvsinkomster under sommaren och inte har rätt till studiestöd, kan han eller hon ta reda på om det är möjligt att få utkomststöd. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand.

Även gymnasieelever kan få sommarstudiestöd

Från och med sommaren 2020 kan även gymnasieelever få sommarstudiestöd. Stödet kan beviljas gymnasieelever som avlägger studier som ingår i gymnasiets lärokurs. Studierna som ordnas av läroanstalten ska pågå i minst 18 kalenderdagar under varje månad för vilken gymnasieeleven ansöker om studiestöd. Studiestöd kan inte beviljas gymnasieelever som studerar självständigt. Med självständiga studier avses till exempel förberedelser för studentexamen.

Studerande inom yrkesutbildningen kan få studiestöd under sommaren förutsatt att de studerar i minst 18 kalenderdagar under varje månad för vilken de ansöker om studiestöd.

För högskolestuderande beviljas studiestöd för den tid som den studerande har angett i ansökan. Högskolestuderande ska emellertid beakta att det studiestöd de får under sommarmånaderna dras av från studiestödsmånaderna. De stödmånader som används under sommaren beaktas också då inkomster och studieframgång kontrolleras.

Enkelt via e-tjänsten

Studerande kan ansöka om sommarstudiestöd antingen via e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst eller genom att fylla i blanketten Meddelande om förändringar – Studiestöd (OT15r).

På ingångssidan i e-tjänsten ser man med ett ögonkast om en ansökan har avgjorts och när stödet betalas ut. Där ser man också om ansökan i e-tjänsten ännu inte har skickats eller om det saknas bilagor. Man loggar in med sina nätbankskoder eller med mobil-ID.

Studerande på andra stadiet behöver bifoga ett intyg från läroanstalten över sommarstudierna till sin ansökan. Man kan också skicka bilagorna via e-tjänsten.

Närmare information för kunder