Studerande som sommarjobbar kan behöva ansöka om justering av bostadsbidraget


Inkomster från sommarjobb kan inverka på det allmänna bostadsbidragets belopp. Studerande gör klokt i att ansöka om justering av bostadsbidraget så fort de har fått sommarjobb.

Det allmänna bostadsbidraget ska justeras om hushållets inkomster stiger med minst 400 euro eller sjunker med minst 200 euro jämfört med inkomsterna i det nuvarande beslutet.

Det lönar sig att ansöka om justering genast när man har fått sommarjobb och undertecknat arbetsavtalet. Då behöver inte FPA senare återkräva felaktigt utbetalt bostadsbidrag.

Det är särskilt viktigt att den studerande ansöker om justering av bostadsbidraget om studiepenningen är den enda inkomst som beaktats i det nuvarande beslutet om bostadsbidrag. Om också löneinkomster har beaktats i det nuvarande beslutet om bostadsbidrag, är det bäst att den studerande först kontrollerar med räknaren på FPA:s webbplats om gränsen för justering överskrids.

Om den studerande inte har boendeutgifter under sommaren, ska bostadsbidraget dras in under sommaren.

Ansök om justering via e-tjänsten


Det går enklast att ansöka om justering via e-tjänsten. Även bilagor kan lämnas in via e-tjänsten. Som bilaga duger en tydlig bild som tagits med mobilen.

Studerande som bor självständigt och vars boendeutgifter inte har förändrats behöver bifoga en bild av arbetsavtalet. Om studeranden redan har fått ett löneutdrag ska det bifogas till ansökan. Den som bor tillsammans med en kompis eller en partner ska uppge inkomsterna för samtliga medlemmar i hushållet och också bifoga de bilagor som behövs gällande inkomsterna.

Då ansökan om justering görs på grund av förändrade inkomster, justeras bidraget från början av månaden efter den månad från vars första dag inkomstförändringen gäller.

Om sommarjobbet till exempel börjar

  • 1.6. ska bostadsbidraget justeras från 1.7.
  • 4.6. ska bostadsbidraget justeras från 1.8.

Bostadsbidrag kan betalas ut under tillfällig frånvaro


Bostadsbidrag kan betalas ut under tillfällig frånvaro från den stadigvarande bostaden. Till exempel kan studerande som sommarjobbar någon annanstans än på studieorten och fortsätter att betala hyra för sin stadigvarande bostad få bostadsbidrag för 3 månader. Bostadsbidraget dras in från ingången av den 4. månaden efter flytten. Bostadsbidrag betalas för endast en bostad åt gången.

Bostadsbidraget beviljas för hela hushållet gemensamt. En av personerna i hushållet ansöker om bidrag för hela hushållet. Inkomsterna för samtliga personer i hushållet inverkar på möjligheterna att få bidrag.

Som inkomster i samband med bostadsbidraget beaktas hushållets förvärvsinkomster, kapitalinkomster och ett flertal förmåner, såsom grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd och studiepenning. Studielånet beaktas emellertid inte som inkomst.

Närmare information: