Studerandes försörjning på sommaren


Studerande kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA för sommaren om de inte har möjlighet att få primära förmåner och inte heller lyckas få sommarjobb.

Studiestödet är alltid den primära förmånen för heltidsstuderande. De som har rätt till studielån måste också lyfta lånet innan det kan bli aktuellt med grundläggande utkomststöd. I regel gäller det här alla myndiga studerande.

Studerande som inte kan få primära förmåner eller som inte kan trygga sin försörjning på annat sätt, till exempel genom att sommarjobba, kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA för sommaren. Om studierna fortsätter på hösten ska den studerande i första hand söka sommarjobb eller studera med studiestöd under sommarmånaderna. De som studerar under sommaren måste också söka lån för den tiden. Vid behov ska de studerande lämna in ett intyg från banken eller ett kontoutdrag för att visa att de har lyft studielån som beviljats för ett helt läsår.

Studerande som fortsätter sina studier på hösten och som inte har lyft studielån förutsätts lyfta alla de studielån som det är möjligt att lyfta för att på så sätt täcka levnadskostnaderna på sommaren. Studielånet kan lyftas till och med 31.7.

Studerande som varken jobbar eller studerar på sommaren

Studerande som ansöker om grundläggande utkomststöd men som inte arbetar och inte heller får studiestöd på sommaren ska utöver ansökan lämna in:

  • en utredning om var de har sökt jobb
  • en utredning om att de inte kan genomföra sådana studier på sommaren som kan räknas till godo i examen.

Det räcker med den studerandes egen utredning. Utredningen kan antecknas i fältet Övriga upplysningar i ansökan, skickas som meddelande via e-tjänsten eller lämnas muntligen.

Studerande som blir klara med sin examen

En studerande som blir klar med sin examen men som inte har arbete ska anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster samt ansöka om arbetslöshetsförmåner och allmänt bostadsbidrag innan det är möjligt att ansöka om grundläggande utkomststöd. Det lönar sig att ansöka om arbetslöshetsförmåner först efter självrisktiden på 5 dagar. Också studerande som blir klara med sin gymnasieexamen bör anmäla sig hos TE-tjänster för att kunna omfattas av sysselsättningsfrämjande service och för att den väntetid på 21 veckor som gäller i samband med arbetslöshetsförmåner ska börja löpa.

Så här ansöker du om grundläggande utkomststöd

Om du har förutsättningar för att få grundläggande utkomststöd ska du först kolla med en utkomststödsräknare hur stort stöd du eventuellt kan få. Om det är möjligt för dig att få grundläggande utkomststöd ska du göra en ansökan i FPA:s e-tjänst.

Närmare information för kunder: