De temporära ändringarna i arbetslöshetsförmånerna fortsätter gälla till slutet av året

Arbetslöshetsförmånerna och villkoren för dem har förbättrats på grund av coronaepidemin genom flera temporära ändringar. Ändringarna fortsätter att gälla till slutet av år 2020.

Situationen för permitterade och för arbetslösa har under våren underlättats genom flera ändringar i arbetslöshetsförmånerna, t.ex. genom att självriskdagar slopats och tiden för uppfyllande av arbetsvillkoret förkortats. Lagarna fortsätter att vara i kraft fram till 31.12.2020. Dessutom kan flera grunddagpenningstagare än tidigare börja omfattas av inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner från 1.7.

Temporära ändringar som fortsätter att gälla eller vars tillämpningsområde utvidgas:

  • De 5 självriskdagar som normalt tillämpas på arbetslöshetsförmånerna slopades 16.3.2020. Arbetslöshetsförmånen kan beviljas genast från den första arbetslöshetsdagen.
  • Maximitiden för arbetslöshetsdagpenningen löper inte under permitteringar som börjat 16.3.2020 eller senare. Från 1.7.2020 löper maximitiden inte heller för andra som är helt eller delvis arbetslösa.
  • Arbetsvillkoret för löntagare har förkortats temporärt från 26 veckor till 13 veckor. För företagares familjemedlemmar som inte är delägare i företaget har arbetsvillkoret förkortats från 52 veckor till 26 veckor. Den förkortade tiden för uppfyllande av arbetsvillkoret gäller från 16.3.2020 och avser personer som från 1.3.2020 har minst en vecka som kan räknas in i arbetsvillkoret.
  • Från 1.7.2020 gäller den förkortade tiden för uppfyllande av arbetsvillkoret också mottagare av grunddagpenning. De mottagare av grunddagpenning som hör till en arbetslöshetskassa kan börja omfattas av inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner om de i 13 veckor har haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Minst en av de veckor som räknas in i arbetsvillkoret måste ha börjat efter 1.7.2020.

TE-tjänster och arbetssökandes skyldigheter

Flera temporära ändringar som gäller sätten att sköta ärenden hos TE-tjänster och de arbetssökandes skyldigheter fortsätter också att gälla till slutet av året. Enligt de här temporära ändringarna utreder t.ex. TE-tjänsterna inte en permitterad persons företagsverksamhet eller studier, och om man låter bli att göra upp en sysselsättningsplan leder det inte till att man går miste om sin rätt till arbetslöshetsförmåner.

Närmare information för kunderna: