Företagare får temporär rätt till arbetsmarknadsstöd

Företagare kan få arbetsmarknadsstöd om arbetet i företaget har upphört eller företagarinkomsten på grund av coronaepidemin är mindre än 1 089,67 euro i månaden. Man behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

En företagare som ansöker om arbetsmarknadsstöd ska först anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster. Därefter kan företagaren ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA. FPA bygger upp en egen e-tjänst för företagare. Vi informerar närmare på fpa.fi om när företagare kan börja fylla i ansökningar i FPA:s e-tjänst.

Företagare kan ansöka om arbetsmarknadsstöd från och med 16.3. Ansökan kan också göras retroaktivt.

Man behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd. Det är också tillåtet att ha företagarinkomst vid sidan av arbetsmarknadsstödet. I så fall minskar inkomsten beloppet av det arbetsmarknadsstöd som betalas ut.

Arbetsmarknadsstödet till företagare betalas utan barnförhöjning. Arbetsmarknadsstödet är 33,66 euro per dag och det är en skattepliktig förmån.

Ändringarna gäller till 30.6.

Man måste ansöka om arbetsmarknadsstöd innan man tyr sig till utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. Alla kundens och kundens familjs disponibla inkomster och tillgångar inverkar på beloppet. Också övriga sociala förmåner räknas som inkomster. Innan grundläggande utkomststöd beviljas måste man utreda rätten till exempelvis arbetslöshetsförmåner, stöd för boende, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

Meddelandet har uppdaterats 7.4. Meningen Lagarna är ännu under behandling i riksdagen har strukits.

Meddelanden har publicerats tidigare den 3 April 2020.

Närmare information för kunderna