Nätbankskoder och kreditkortsuppgifter fiskas i FPA:s namn

I bluffmeddelanden som har skickats i FPA:s namn påstås att kunden får en obetald förmån efter att FPA gjort en påhittad kontroll. Via en blufflänk öppnas en sida där kunden uppmanas att ange sina bankuppgifter.

I bluffmeddelandet påstås felaktigt att mottagaren av meddelandet har fått en förmån till ett alltför lågt belopp. Mottagaren uppmanas att fylla i en blankett för att få kompensation, och man påstår att pengarna betalas efter att blanketten har fyllts i. Meddelandet är skrivet på finska, och länken i meddelandet leder till inloggningssidan på en bluffwebbplats.

På bluffwebbplatsen försöker man fiska efter nätbankskoderna.

Om du har fått ett bluffmeddelande

  • svara inte på meddelandet och fyll inte i dina uppgifter i de angivna fälten
  • öppna inte de länkar som finns i meddelandet.

Om du misstänker att dina kreditkortsuppgifter eller dina bankkoder har hamnat i fel händer ska du omedelbart kontakta din banks kundservice. Om du misstänker att du blivit offer för identitetsstöld eller om dina bankuppgifter har hamnat i fel händer hittar du anvisningar om vad du kan göra i den situationen på sidan Mina personuppgifter har stulits eller läckt ut på webbplatsen suomi.fi (sidan öppnas på suomi.fi).

Om du misstänker brott ska du göra en polisanmälan. Det kan du göra i polisens elektroniska tjänst.

Av datasäkerhetsskäl ska känsliga uppgifter inte skickas på något annat sätt än via FPA:s e-tjänst. FPA frågar aldrig efter känsliga uppgifter per e-post eller sms. Känsliga uppgifter är t.ex. bankkoder och kreditkortsuppgifter. Man kan skicka meddelanden till FPA i e-tjänsten MittFPA. Inloggningen sker på adressen www.fpa.fi.

Läs mer