Sköt dina FPA-ärenden i tid inför påsken

Påsken påverkar dagarna för anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av arbetslöshetsförmåner. För att utkomststödet ska vara på kontot före påsken måste ansökan och bilagorna vara inlämnade senast 19.3. På skärtorsdagen erbjuds vanlig kundservice fram till kl. 13 men jouren för personer som behöver brådskande utkomststöd är öppen fram till kl. 16.

Meddela arbetslöshetsdagarna i god tid

Påsken påverkar dagarna för anmälan om arbetslöshetstid och utbetalningen av arbetslöshetsförmåner. De avvikande dagarna meddelas också i e-tjänsten och på blanketten för anmälan om arbetslöshetstid.

Om tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut 30–31.3.2021

 • kan anmälan lämnas in 30.3.2021
 • är pengarna på kontot tidigast 1.4.2021.

Om tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut 1.4.2021

 • kan anmälan lämnas in 31.3.2021
 • är pengarna på kontot tidigast 6.4.2021.

Om tiden för anmälan om arbetslöshetstid går ut 2–4.4.2021

 • kan anmälan lämnas in 1.4.2021
 • är pengarna på kontot tidigast 7.4.2021.

Det är bäst att lämna in anmälan i e-tjänsten redan på morgonen den dag då anmälan ska lämnas in, så att anmälan kan behandlas så fort som möjligt.

Ansök om utkomststöd i god tid

Utkomstödets sista utbetalningsdag före påsken är torsdagen 1.4. Stödet betalas in på kontot den dagen, om ansökan och alla de bilagor som behövs har lämnats in till FPA senast 19.3.

Om en kund är i brådskande behov av utkomststöd ska kunden ringa FPA:s servicenummer 020 692 227 eller vända sig till ett serviceställe. Det kan till exempel handla om ett akut behov av en betalningsförbindelse för läkemedel eller livsmedel.

På skärtorsdagen har FPA fram till kl. 16 telefonjour och jour vid en del serviceställen för personer som behöver brådskande utkomststöd. Om det brådskande behovet av utkomststöd uppstår vid en tidpunkt som är utanför FPA:s öppettider, kan kommunen enligt prövning bevilja förebyggande utkomststöd. Om det uppstår en akut krissituation under helgen, kan kunden kontakta socialjouren i sin boendekommun.

Öppettider för kundservicen under påsken

På skärtorsdagen är telefontjänsten öppen kl. 9–13, men servicenumret för utkomststödsärenden, 020 692 227,  kan i brådskande fall nås fram till kl. 16. Du hittar FPA:s servicenummer på nätet på adressen: www.fpa.fi/ring-fpa.

Skärtorsdagen påverkar öppettiderna även för de serviceställen som har öppet den dagen. De serviceställen som har öppet stänger kl. 13 men en del har jour fram till kl. 16 för personer som behöver brådskande utkomststöd.  De jourhavande serviceställena är:

 • Björneborg
 • Borgå
 • Esbo/Alberga
 • Helsingfors/Kampen
 • Jyväskylä
 • Kajana
 • Karleby
 • Kotka
 • Kouvola
 • Kuopio
 • Lahtis
 • Lojo
 • Raumo
 • Reso
 • Rovaniemi
 • Salo
 • Seinäjoki
 • Tammerfors
 • Tavastehus
 • Träskända
 • Uleåborg
 • Vasa
 • Vanda/Dickursby
 • Villmanstrand
 • Åbo

Kontrollera adresserna för serviceställena i tjänsten för sökning av serviceställe.

FPA:s telefontjänst på samiska är stängd under skärtorsdagen 1.4. Samiskspråkiga kunder kan skicka en kontaktbegäran per e-post till adressen saame@fpa.fi.

FPA:s telefontjänst och serviceställen är stängda på

 • långfredagen 2.4
 • påskafton 3.4
 • påskdagen 4.4
 • annandag påsk 5.4

Vi önskar våra kunder glad påsk!

Läs mer