Bli bekant med utkomststödsreformen


Det grundläggande utkomststödet flyttas över från kommunerna till FPA i början av år 2017.
De mest centrala förändringarna har samlats i ett infoblad.

FPA börjar sköta det grundläggande utkomststödet från och med 1.1.2017. Viktig information om reformen finns samlad i ett infoblad som finns att få på FPA:s serviceställen och socialbyråerna i kommunerna.

Infobladet ger också information om FPA;s servicekanaer och i vilken tidtabell reformen genomförs. I slutet av år 2016 publicerar FPA webbsidor, servicenummer och Fråga FPA-forumet där man får svar på sina frågor. Från och med början av år 2017 kan man ansöka om det grundläggande utkomststödet elektroniskt via FPA:s e-tjänst www.fpa.fi/etjanst. Det går också att göra ansökan på en pappersblankett.
 
Infobladet finns på finska, svenska och engelska. Översättningar på samiska, ryska, estniska, arabiska och somali är på kommande.

Mer information för kunderna
•    www.fpa.fi/utkomststod
•    Utkomststödet förnyas (infoblad,pdf)
•    Toimeentulotuki uudistuu (infoblad, pdf)
•    Changes to social assistance payments (infoblad, pdf)

FPA:s nyhetsbrev Toimeentulotuki 2017 -info förmedlar aktuell informartion om förberedelserna inför år 2017. I nyhetsbrevet ingår viktiga länkar på svenska. Beställ nyhetsbrevet på adressen www.kela.fi/uutiskirje.


Det svenska nyhetsbrevet FPA-info följer också med reformen på mer allmänt plan. Beställ FPA-info på adressen www.fpa.fi/nyhetsbrev.