FPA:s chattbot förnyas – ”Jag är chattbotten FPA-Folke. Hur kan jag hjälpa?”

FPA:s chattbot har fått namnet FPA-Folke, på finska Kela-Kelpo. Chattbotten fungerar nu på den nyaste typen av teknikplattform och den är duktigare än FPA:s tidigare chattbottar. FPA-Folke och Kela-Kelpo började jobba i slutet av mars.

Den nya chattbotten publicerades på webbplatsen fpa.fi och i e-tjänsten i slutet av mars. I samband med publiceringen fick chattbotten namnet FPA-Folke och den fick en ny ikon. FPA-Folke började jobba på fpa.fi-sidorna 23.3.2021 och i e-tjänsten 25.3.2021.

Förutom namnändringen och de visuella ändringarna har den tekniska plattformen ändrats till Boost.ai som är en konversationell AI-plattform. Den nya plattformen har bättre teknisk prestanda än den tidigare, vilket förbättrar kundupplevelsen och gör det enklare att upprätthålla chattbotten.

FPA-Folke svarar på frågor och hänvisar kunden vidare

FPA-Folke ger kunderna råd dygnet runt alla dagar under året. Det görs många ansökningar om FPA-förmåner på nätet och chattbotten har som uppgift att göra det ännu smidigare än tidigare att sköta ärenden på nätet. Med FPA-Folkes hjälp får kunderna snabbt och enkelt hjälp i alla skeden av ansökan om förmåner. Chattbottens uppgift är att ge allmän information om förmånerna och svara exempelvis på frågor som gäller bilagorna.

FPA-Folke har fått lära sig om åtta olika förmåner. På fpa.fi-sidorna kan den svara på frågor som gäller barnfamiljer på svenska och finska. Frågor om utkomststödet besvaras tills vidare bara på finska.

När FPA-Folke får en fråga vet den var på webbsidorna kunden befinner sig. På det sättet kan den rikta sitt svar på den förmån som behandlas på sidan i fråga. På webbsidan om moderskapsunderstöd kan chattbotten alltså rikta sitt svar på moderskapsunderstödet, även om kunden inte nämner moderskapsunderstödet i sin fråga.

I e-tjänsten får den som ansöker om föräldradagpenning eller utkomststöd hjälp av chattbotten på svenska och finska. Under våren börjar den svara på frågor om coronaepidemin på svenska och finska.

Chattbotten gör kundservicen smidigare

FPA har som sin viktiga uppgift att se till finländarnas sociala trygghet i olika livssituationer. Volymen av kundservice i olika kanaler hör till de största i Finland. Till FPA:s kunder hör också arbetsgivare i ärenden som gäller deras anställda. År 2020 var antalet besök på serviceställena och i telefontjänsten ungefär 3 miljoner. Därtill gjordes 64,4 miljoner inloggningar i FPA:s e-tjänster. Av alla de ansökningar FPA behandlade lämnades 72 % in via nätet. Chattbotten är en viktig del av kundservicen. Med dess hjälp kan FPA snabbt klara av kundernas första frågor, såsom frågor om termer eller var uppgifter om en viss förmån finns att få.

Chattbottarna har redan i flera års tid utvecklats på lång sikt vid FPA. Utvecklingsarbetet fortsätter utifrån respons från kunderna.

Tips för diskussion med FPA-Folke

  • Du kan försöka få svar på din fråga av FPA-Folke innan du ringer kundservicen.
  • Skicka inte personuppgifter i chatten.
  • Använd nyckelord, såsom moderskapsunderstöd eller föräldradagpenning.
  • Skriv meningar som innehåller bara några ord.
  • Ställ bara en fråga åt gången.
  • Du kan fråga också sådant som du inte gärna skulle fråga i telefon.
  • FPA-Folke är en bra FPA-ordbok. Kom ihåg att fråga om termerna.

Läs mer