Frågespalten Fråga FPA läggs ned – i fortsättningen besvaras frågor via sociala medier

Frågespalten Fråga FPA tas ur bruk 1.6.2022. Kundernas frågor besvaras i fortsättningen via olika kanaler i sociala medier.

FPA började svara på kunders frågor i diskussionsforumet Suomi24 år 2010. Kort därefter lanserades frågespalten Fråga FPA på webbplatsen fpa.fi. Nu börjar dock frågespaltens tekniska livscykel närma sig sitt slut. FPA svarar också i fortsättningen regelbundet på kundernas frågor på Instagram och Facebook samt i vissa fall på Jodel. Kundernas frågor besvaras också av chattbottarna på fpa.fi.

Frågespalten Fråga FPA har besökts i genomsnitt 110 000 gånger per månad och antalet sidvisningar har uppgått till cirka 250 000 per månad.

– Kunderna har ett allt större behov av att få betjäning som enskild, identifierad kund och få svar på frågor som gäller det egna ärendet och den egna specifika situationen. Vi utvecklar kontinuerligt vår service för att bättre kunna svara mot kundernas föränderliga behov, säger Hanna Pajula, utvecklingsspecialist med ansvar för utvecklingen av kundservicen på sociala medier vid FPA.

Rådgivning med låg tröskel på sociala medier

FPA har många servicekanaler. I MittFPA kan man ansöka om förmåner, kontrollera beslut, se när förmånen betalas ut, lämna in bilagor och skicka meddelanden till FPA. På FPA:s webbplats ger chattbotten råd i frågor som gäller utkomststöd, allmänt bostadsbidrag, stöd för studerande och familjeförmåner. FPA betjänar kunderna även på Facebook och Instagram.

– Nu går det att skicka frågor gällande FPA:s förmåner och tjänster också som privata meddelanden på Facebook och Instagram. Sin personbeteckning eller andra personliga uppgifter ska man dock aldrig skicka i ett privat meddelande. Som tur är har det här inte varit något större problem, säger Pajula.

Om man inte hittar svar på sin fråga på nätet kan man ringa FPA:s telefontjänst. Det går också att boka tid för betjäning per telefon. Då ringer FPA till kunden. Man kan boka en tid för betjäning per telefon på nätet eller genom att ringa vilket som helst av FPA:s servicenummer.

FPA erbjuder också kundservice vid sina egna serviceställen och i form av distansservice vid servicepunkter som är gemensamma för flera myndigheter.

Läs mer