Kö till FPA:s telefontjänst

FPA:s telefontjänst får för närvarande fler telefonsamtal än normalt. Det ökade antalet samtal beror på att handläggningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd och hanteringen av fakturor har fördröjts samt på att det förekommit avbrott i FPA:s e-tjänst.

FPA gör nu sitt yttersta för att påskynda handläggningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd.

– Vi beklagar de problem och köer som uppstått. Vi strävar efter att få bukt på köerna inom handläggningen av ansökningar om grundläggande utkomststöd och hanteringen av fakturor i början av nästa vecka, säger förmånsdirektör Anne Neimala.

Under början av året har det förekommit avbrott i FPA:s e-tjänst. På grund av tekniska problem har den nya versionen av den elektroniska ansökan om sjukdagpenning inte kunnat tas i bruk enligt tidtabellen. Vi arbetar med att lösa problemen så att den nya ansökan ska kunna tas i bruk så fort som möjligt.

– Anhopningen av ansökningar och driftavbrotten i e-tjänsten har tillsammans lett till att kunderna kontaktat FPA mer än normalt. Vi ber våra kunder om tålamod. Kundrådgivarna på våra serviceställen och servicenummer kan inte påskynda handläggningen av ansökningar eller uppdateringen av e-tjänsten, försäkrar Elise Kivimäki, direktör för kundrelationer.

Om ärendet är brådskande och måste skötas per telefon lönar det sig inte att avsluta samtalet medan man står i kö. Varje nytt uppringningsförsök förpassar den som ringer tillbaka till slutet av kön. Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då ringer en kundservicespecialist till kunden.

År 2020 uppdateras FPA:s e-tjänst. Med hjälp av en testversion av den nya förstasidan som fungerar parallellt med den gamla kan kunderna redan nu bland annat kontrollera om det saknas uppgifter i ansökan och beställa påminnelser.

Ny information om kösituationen ges nästa gång måndagen den 17 februari.

Närmare information för kunder