Kommunala sysselsättningsförsök inleds 1.3 – Ansökan om arbetslöshetsförmåner görs som förut

För ca 235 000 arbetslösa arbetssökande överförs tjänsterna gällande arbetssökning till kommunerna, då de kommunala sysselsättningsförsöken inleds 1.3.2021. De kunder som omfattas av försöken kan ansöka om arbetslöshetsförmåner hos FPA på normalt sätt medan försöken pågår.

De kommuner som deltar i de kommunala sysselsättningsförsöken har hand om den rådgivning och de tjänster som anknyter till privatpersoners arbetssökande. De kommunala sysselsättningsförsöken inleds 1.3.2021. Syftet med försöken är att hjälpa arbetssökande att hitta utbildning eller arbete och att erbjuda dem lämpliga tjänster under den tid de är arbetslösa.

TE-tjänster och de kommuner som deltar i försöken informerar personligen med ett brev i mars de arbetslösa kunder som omfattas av försöken. Kunder som anmält sig som arbetslösa medan försöken pågår får information om försöken i ett brev eller via TE-tjänsters e-tjänst.

Kunden behöver inte kontakta FPA för att hans eller hennes arbetssökningstjänster överförs till kommunen. Om arbetslösheten fortsätter ska kunden regelbundet fylla i anmälan om arbetslöshet, eftersom FPA betalar ut  arbetslöshetsförmåner utifrån anmälan.

FPA får utlåtanden från kommunerna och från TE-tjänster

Medan de kommunala sysselsättningsförsöken pågår får FPA utlåtanden från kommunerna och från TE-tjänster. FPA fattar beslut om arbetslöshetsförmåner utifrån utlåtandena. Kommunen lämnar ett utlåtande till FPA om den arbetssökandes deltagande i sysselsättningsfrämjande service. TE-tjänster lämnar ett utlåtande exempelvis om vilken inverkan företagsverksamhet eller studier har på rätten till förmåner.

En kund som omfattas av de kommunala sysselsättningsförsöken är skyldig att se till att han eller hon följer de anvisningar kommunen ger, deltar i överenskomna möten och söker arbete och utbildning. Så försäkrar sig kunden om att det inte blir avbrott i utbetalningen av arbetslöshetsförmåner. Kunden kan, medan försöken pågår, använda TE-tjänsters e-tjänst och nationella telefontjänster.

Största delen av kunderna inom de kommunala sysselsättningsförsöken får stöd från FPA

Genom försöken utreds om tjänsterna för arbetssökande kan förbättras genom att de organiseras via kommunerna. De 25 försöksområdena omfattar 118 kommuner. De kommunala försöken fortsätter till 30.6.2023.

De kommunala sysselsättningsförsöken omfattar alla arbetslösa och permitterade i de kommuner som deltar i försöken samt alla personer i de här kommunerna som sysselsatts eller som deltar i sysselsättningsfrämjande service om de uppfyller följande villkor:

  • som får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
  • som är under 30 år
  • som har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska eller som är medborgare i något annat land än Finland.

 

Meddelandet har uppdaterats 10.3.2021. Det sista stycket, med informationen om målgrupperna för försöken, har preciserats.

Närmare information