Om du är arbetslös eller permitterad ska du alltid först anmäla dig hos TE-tjänster

Ansökan om arbetslöshetsförmån kan handläggas snabbare om du anmäler dig som arbetslös arbetssökande hos TE-tjänster genast när arbetet tar slut. Efter det kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner hos arbetslöshetskassan eller FPA.

Om en arbetslös eller permitterad person inte har anmält sig som arbetslös arbetssökande kan arbetslöshetsförmån inte betalas ut. Anmälan behövs eftersom utbetalaren av arbetslöshetsförmånen först efter anmälan får ett utlåtande från TE-tjänster om personens rätt till arbetslöshetsförmån och kan handlägga ansökan. Handläggningen av ansökan fördröjs i onödan om personen inte har anmält sig som arbetslös arbetssökande.

Arbetslöshetskassan betalar inkomstrelaterad dagpenning

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa ska du i första hand ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från din egen arbetslöshetskassa. Läs kassans anvisningar för ansökan och följ dem.

FPA betalar grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd

Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner från FPA. FPA betalar grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, och en barnförhöjning kan också beviljas till dem. Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor via FPA:s e-tjänst. I e-tjänsten ser du också om någon bilaga saknas, eller om ansökan måste kompletteras på något annat sätt.

Om arbetslösheten fortsätter måste du regelbundet fylla i en anmälan om arbetslöshetstid. Ange i anmälan vilka dagar du har varit arbetslös, arbetat eller till exempel varit sjuk.

Närmare information för kunder: