Höstens studielån kan lyftas fr.o.m. 1.8

FPA har kontrollerat studielånen för dem som fortsätter sina studier läsåret 2019–2020. Beslut om lånegaranti för nästa läsår har skickats ut till 115 925 studerande. Den första posten av studielånet kan lyftas i banken från början av augusti.

Studielånet är vanligen 650 euro per månad. I höst kan en studerande alltså få 2 600–3 250 euro i studielån och under våren normalt 3 250 euro. Största delen av de studerande kan lyfta läsårets studielån i två poster.

Den genomsnittliga räntan på studielån som lyftes under våren var enligt Finlands Banks statistik 0,48 %. Räntorna på studielån har aldrig varit så låga som nu.

Den studerande ska komma överens med sin bank om hur studielånet lyfts. Den studerande bestämmer själv om han eller hon lyfter studielån och till hur stort belopp. Om den studerande fortfarande har outnyttjat studielån för läsåret 2018–2019, kan han eller hon lyfta det fram till slutet av juli.

Ett positivt beslut om lånegaranti skickades nu till 115 085 mottagare av studiestöd och till 840 mottagare av vuxenutbildningsstöd. För 1 405 studerande som fortsätter sina studier avgörs rätten till lånegaranti samtidigt som den studerandes ansökan om studiestöd eller annat anhängigt ärende avgörs. Den studerande kan själv kontrollera giltigheten för lånegarantin i FPA:s e-tjänst.

För ett år sedan fick 111 390 studerande ett beslut om lånegaranti.

Betalningsanmärkning inget hinder för statsgaranti

Betalningsanmärkning är inte ett hinder för att bevilja statsgaranti för studielån, men om den studerande har ett tidigare studielån som FPA driver in, beviljas ingen ny lånegaranti.

Lånegaranti kan dock beviljas på vissa villkor trots indrivning av tidigare studielån. FPA skickar i samband med avslagsbeslutet närmare anvisningar om i vilka situationer lånegaranti kan beviljas.

På grund av indrivning av studielån har 270 studerande nu inte beviljats statsgaranti för studielån. I fjol fick 260 studerande avslag på sin ansökan.

Gymnasieelever kan få studiestöd redan fr.o.m. augusti

Samtidigt som FPA har fattat beslut om studielånen för nästa läsår har FPA också justerat stödtiden per läsår i fråga om studiestöd för gymnasieelever. I och med en lagändring som gäller detta kan gymnasieelever nu få studiestöd också för augusti.

FPA har skickat ett automatiskt justeringsbeslut till 9 500 gymnasieelever. Om gymnasieeleven studerar hela läsåret 2019–2020 beviljas studiestöd för 10 månader från ingången av augusti till utgången av maj.

Läs mer