Poststrejken inverkar på årsjusteringen och den regelbundna justeringen av bostadsbidragen

På grund av poststrejken har FPA inte dragit in sådana bostadsbidrag vars års- eller regelbundna justering skulle ske i början av december även om kunden inte lämnat in en ansökan om justering inom utsatt tid.

Ungefär en månad innan årsjusteringen eller den regelbundna justeringen av bostadsbidraget skickar FPA en påminnelse per brev till den som lyfter bidrag. Kunden ska lämna in en ansökan om justering till FPA före justeringstidpunkten som nämns i brevet. Som bilaga behövs en utredning över de förhållanden som ändrat. Om kunden inte lämnar in ansökan inom utsatt tid dras bostadsbidraget in.

På grund av poststrejken är det möjligt att breven som påminner om justeringen inte nått kunderna i tid. Det är dessutom möjligt att den ansökan om justering som kunden postat inte har kommit fram till FPA.

– FPA har varit flexibel så att inte en enskild kunds bidrag dras in på grund av att påminnelsen om justeringen inte kommit fram. På grund av detta har vi inte dragit in de bostadsbidrag som vi borde ha justerat den 1.12.2019 även om kunden inte lämnat in en ansökan om justering. Det här betyder att kunderna får bostadsbidrag i december på samma sätt som under de föregående månaderna, berättar förmånschef Anne Neimala.

– Det betyder emellertid också att det finns kunder vars bidrag på grund av justeringen borde ha ändrats eller dragits in. Vi måste alltså justera dessa kunders bidrag retroaktivt. Om bidraget stiger på grund av justeringen betalar FPA omedelbart ut förhöjningen. Om bidraget på grund av justeringen minskar måste en eventuell överbetalning i de flesta fall drivas in.

– Vi beklagar det besvär som kunden möjligtvis utsätts för. Poststrejken är en exceptionell situation. I första hand ville vi undvika den situation där bidraget dras in på grund av att informationen om justeringen inte kommit fram.

Det lönar sig att ta reda på tidpunkten för justeringen och lämna in en ansökan ifall årsjusteringen eller den regelbundna justeringen är aktuell

Det allmänna bostadsbidraget justeras senast ett år efter det att bidraget beviljats eller efter den senaste justeringen. Bostadsbidraget för pensionstagare justeras senast två år efter det att bidraget beviljats eller efter den senaste justeringen.

Kunden kan kontrollera justeringstidpunkten från det senaste beslutet om bostadsbidrag. Man kan läsa beslutet genom att logga in på FPA:s e-tjänst på adressen www.kela.fi/etjanst. Kunden kan också ringa till FPA och fråga om justeringen. Om det är rusning i telefontjänsten kan man boka tid till telefontjänsten. På grund av poststrejken ringer FPA upp kunderna oftare än vanligt. Samtalet från FPA kommer oftast från ett nummer som börjar på 020.

Om årsjusteringen eller den regelbundna justeringen av bostadsbidraget är aktuell lönar det sig för kunden att lämna in en ansökan om årsjustering även om brevet som påminner om justeringen inte kommit fram. Det mest behändiga är att ansöka om justering i e-tjänsten, men det går också att göra det per telefon eller på ett serviceställe.

Ytterligare information till kunderna: