Ansök om Suomi.fi-fullmakt för e-tjänsten för dagvårdsproducenter

Det lönar sig för företag och enskilda näringsidkare som använder e-tjänsten för dagvårdsproducenter att söka en Suomi.fi-fullmakt så fort som möjligt.

I e-tjänsten för dagvårdsproducenter används redan nu Suomi.fi-identifikation som gör det möjligt för användaren att identifiera sig med alla starka identifieringsverktyg. Starka identifieringsverktyg är bankkoder, mobil-ID och certifikatkort. Om du ännu inte har ett starkt identifieringsverktyg ska du skaffa det genast så att du också i fortsättningen kan använda tjänsten.

E-tjänsten för dagvårdsproducenter används av privata producenter av småbarnspedagogik när de meddelar uppgifter som behövs för handläggningen av stöd för privat vård av barn.

Fullmakter behövs

Användarna ska i fortsättningen administrera fullmakter med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter. De som sköter ärenden för ett företag eller som enskilda näringsidkare kan redan använda Suomi.fi-fullmakter. Den som använder tjänsten ska ta Suomi.fi-fullmakt i bruk så fort som möjligt.

För e-tjänsten för dagvårdsproducenter behövs Suomi.fi-fullmakten Dagvårdsproducentens anmälan för stödet för privat vård. Fullmakter kan administreras i Suomi.fi-tjänsten. När alla användare i organisationen har fått de rätta Suomi.fi-fullmakterna kan man sluta upprätthålla Katso-behörigheterna.

Föreningar och offentliga organisationer kan ännu inte använda Suomi.fi-fullmakter. Behörigheten att använda e-tjänsten bygger under övergångsskedet på Katso-behörigheterna.

De som sköter ärenden för en förening eller en offentlig organisation kan upprätthålla Katso-behörigheter i Katso-tjänsten tills tjänsten Suomi.fi-fullmakter tas i bruk. Informationen om ibruktagandet uppdateras på www.fpa.fi.

Vad är skillnaden mellan bankkoder, mobil-ID och certifikatkort?

Du kan logga in på e-tjänsten för dagvårdsproducenter med samma personliga identifieringsverktyg som du använder för att logga in på din nätbank. Om du inte vill använda dina egna bankkoder kan det vara ett alternativ att skaffa ett mobil-ID till SIM-kortet på din arbetstelefon. Läs mer om mobil-ID på mobiilivarmenne.fi.

Man kan också logga in med ett certifikatkort. Ett certifikatkort är antingen ett identitetskort som innehåller ett medborgarcertifikat eller ett organisationskort som innehåller ett organisationscertifikat. Identitetskort beviljas av polisen och organisationskort av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Läs mer om certifikatkort på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer