Avgiftsfri utbildning på andra stadiet medför ökat antal mottagare av skolresestöd särskilt i huvudstadsregionen

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet innebär att allt fler studerande får rätt till skolresestöd. Mest väntas antalet stödtagare öka i huvudstadsregionen.

Villkoren för skolresestöd ändras från och med 1.8.2021. Villkoren för studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning på andra stadiet skiljer sig delvis från villkoren för övriga studerande. Studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning beviljas skolresestöd om deras skolresa är minst 7 kilometer, och de behöver inte längre betala någon självriskandel för resorna.

– Att självriskandelen slopas betyder i praktiken att skolresorna är gratis för studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning, förutsatt att villkoren uppfylls, säger Piia Kuusisto, förmånschef vid FPA:s studiestödsgrupp.

En ändring som gäller alla är att man kan få stöd även om man inte åker till skolan varje dag. Om den studerande har 15 resdagar per kalendermånad beviljas stödet till fullt belopp. Om antalet resdagar är 10–14 är stödet hälften av det fulla beloppet.

– Det här är en betydande förändring. Till exempel kan en studerande som bor varannan vecka hos den ena föräldern och varannan vecka hos den andra få rätt till stöd även om villkoren uppfylls bara i fråga om skolresor från det ena hemmet, förklarar Piia Kuusisto.

Antalet mottagare av skolresestöd ökar mest i huvudstadsregionen

Läsåret 2019–2020 betalades skolresestöd till sammanlagt 45 000 unga. I samband med beredningen av läropliktslagen uppskattade man att en sänkning av kilometergränsen från 10 till 7 kilometer och slopandet av självriskandelen för studerande som är berättigade till avgiftsfri utbildning skulle öka antalet mottagare av skolresestöd med cirka 46 000.

– Cirka 60 % av de nya stödtagarna studerar inom HRT-området i huvudstadsregionen, berättar Kuusisto.

Största antalet mottagare av skolresestöd finns i Uleåborg – i förhållande till antalet unga är antalet störst i Vesilahti

Räknat i antal utbetalda stöd betalades läsåret 2019–2020 mest skolresestöd i Uleåborg, men i förhållande till antalet personer i åldern 16–25 år som bor i landskapet var antalet stödtagare störst i Vesilahti.

I tabellen nedan anges de 10 kommuner som hade flest mottagare av skolresestöd i förhållande till antalet personer i åldern 16–25 år i kommunen. Siffrorna gäller december 2020.

Kommun Antalet mottagare
av skolresestöd
Andel av kommuninvånarna i åldern 16–25 år (%)
Vesilahti 120 31,9
Lumijoki 69 31,4
Oripää 38 30,4
Tövsala 25 30,1
Sagu 64 29,9
Uurainen 74 29,7
Siikainen 25 29,4
Kaavi 53 29,3
Ristijärvi 16 28,6
Vemo 50 28,4

Statistik enligt kommun och landskap finns i FPA:s statistikdatabas Kelasto.

Närmare information för kunder