Beställ de mest intressanta nyhetsbreven till din e-post

FPA ger ut flera nyhetsbrev om olika teman och för olika yrkesgrupper. Bekanta dig med utbudet och beställ de mest intressanta nyhetsbreven direkt till din e-post – du håller dig informerad om FPA-ärenden. FPA ger ut ett nyhetsbrev på svenska och för yrkespersoner inom social- och hälsovården finns två nyhetsbrev på finska.

FPA ger ut sammanlagt 14 nyhetsbrev som är riktade till FPA:s samarbetspartner, arbetsgivarkunder, medierna och intressentgrupper.

När du beställer ett nyhetsbrev får du aktuella nyheter, information och material som stöd för ditt arbete direkt till din e-post. Du kan också hålla dig informerad om förändringar och reformer som gäller FPA:s förmåner.

Du kan enkelt beställa nyhetsbrev och bekanta dig med tidigare nyhetsbrev på webbplatsen fpa.fi.

Nyhetsbrev på svenska och samiska

I FPA:s utbud ingår ett nyhetsbrev enbart på svenska. Nyhetsbrevet FPA-info innehåller en sammanställning på svenska av aktuella nyheter om förmåner och tjänster. Nyhetsbrevet ges ut 8–10 gånger per år. Beställ FPA-info.

Nyhetsbrevet om service på samiska erbjuder tips och aktuell information för samiskspråkiga kunder och intressentgrupper. Nyhetsbrevet innehåller material både på finska och på de tre samiska språken.

Nyhetsbrev för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården

På finska erbjuder vi även riktad information till yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården i två olika nyhetsbrev:

Nyhetsbrevet Terveysinfo innehåller information om förändringar och reformer som gäller hälsorelaterade förmåner, om rehabiliteringstjänster samt om andra aktuella frågor. Nyhetsbrevet är riktat till läkare och andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden. Beställ Terveysinfo.

Nyhetsbrevet Toimeentuloturvainfo innehåller en sammanställning av aktuell information om utkomststöd, arbetslöshetsförmåner och bostadsbidrag. Nyhetsbrevet är avsett för yrkesutbildade personer inom socialvården och anställda inom TE-tjänster. Nyhetsbrevet utkommer en gång i månaden. Beställ Toimeentuloturvainfo.

Båda nyhetsbreven innehåller länkar till de viktigaste innehållen även på svenska.

Ytterligare information: