Brevposten från FPA försenas en aning

Det har uppstått problem med att skriva ut FPA:s brev och beslut. Det här fördröjer brevposten, men det påverkar inte utbetalningen av förmåner. Förmånerna betalas in på kontona i tid.

På grund av ett utskriftsavbrott kan det dröja innan beslut och brev kommer fram per post, men FPA betalar ut förmånerna på kundernas konton normalt. Det går att läsa förmånsbesluten i e-tjänsten MittFPA. Där syns besluten efter att de fattats.

Kunder som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan ringa FPA:s servicenummer för att kontrollera uppgifter om till exempel beslut och eventuella tilläggsutredningar.

Vi beklagar det besvär som problemet orsakar våra kunder.

Det går att sköta nästan alla FPA-ärenden i MittFPA eller per telefon.

Läs mer: