Brottslingar fiskar efter bankkoder med bluffreklamer och bluff-sms i Mina Kanta-sidors namn

Det sprids bluff-sms och bluffreklam i olika kanaler i Mina Kanta-sidors namn. Länkar i meddelandena och reklamerna leder vidare till en sida där någon försöker komma åt personbeteckningar och bankkoder.

Det finns reklamer på webben, där länkarna påstås leda till Mina Kanta-sidor. Genom att klicka på reklamen kommer man till en webbsida som upprätthålls av brottslingar. Det är fråga om nätfiske (phishing), som syftar till att stjäla personuppgifter och inloggningsuppgifter, såsom bankkoder. 

På adressen kanta.fi är det tryggt att logga in på Mina Kanta-sidor. Det finns en bild av ett lås på adressraden. Genom att klicka på knappen Logga in på Mina Kanta-sidor kommer man till Suomi.fi-tjänsten, som är en gemensam identifikationstjänst för e-tjänster inom den offentliga förvaltningen. Också på adressraden för inloggning i Suomi.fi-tjänsten finns en bild av ett lås, som visar att det är fråga om en krypterad sida.

Av datasäkerhetsskäl ska man aldrig skicka känsliga uppgifter, såsom personbeteckningar, per e-post. Varken Kanta-tjänsterna eller FPA ber någonsin om sådana uppgifter per e-post eller sms.

Om du har kommit in på en sida som verkar tvivelaktig eller om du har fått ett sms med begäran om inloggning ska du gå till väga på följande sätt:

  • Svara inte på meddelandet och fyll inte i dina uppgifter i de angivna fälten.
  • Klicka inte på de länkar som finns i meddelandet.
  • Om du misstänker att dina kreditkortsuppgifter eller dina bankkoder har hamnat i fel händer ska du kontakta din banks kundservice.

FPA, som är huvudman för Mina Kanta-sidor, har inlett arbetet med att avlägsna bluffreklamerna och utreder saken tillsammans med säkerhetsmyndigheterna.

Läs mer