E-tjänstens ansökan om sjukdagpenning för privatpersoner är ännu ur funktion

Sjukdagpenning kan sökas med en blankett eller per telefon. E-tjänstens ansökan om sjukdagpenning förnyas och kommer att tas i bruk så snart som möjligt.

Avbrottet gäller till exempel studerande eller arbetslösa som ansöker om sjukdagpenning. E-tjänsten för arbetsgivare fungerar däremot normalt, så en arbetsgivare kan ansöka om sjukdagpenning för sina anställda.

Privatpersoner kan ansöka om sjukdagpenning med en blankett som finns på FPA:s webbplats (SV 8r). Ansökan kan skickas per post till adressen FPA, PB 10, 0056 FPA. Man kan även spara blanketten på sin dator, fylla i den och skicka den via e-tjänstens meddelande-funktion tillsammans med övriga bilagor.

Vid behov kan man ringa servicenumret 020 629 224. Om det är kö i telefontjänsten kan man boka tid för kundbetjäning per telefon eller på ett serviceställe. Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar våra kunder.

Situationen beror på uppdateringar av datasystemen för sjukdagpenningarna och av e-tjänsten som inleddes i början av året. Den förnyade webbansökan har inte kunnat tas i bruk på grund av tekniska skäl. Den nya ansökan tas i bruk så snart som möjligt, men det går ännu inte att exakt säga när.

Närmare information för kunderna