En del serviceställen öppna endast på bokad tid

Meddelandet har uppdaterats 22.4.2020.

FPA gör sitt bästa för att förhindra spridningen av coronaviruset bland kunderna och personalen. På en del av FPA:s serviceställen har personalen övergått till att betjäna kunderna främst per telefon.

Vid behov kan kundservicen boka en besökstid åt kunden, om det inte går att sköta ärendena på något annat sätt. I undantagsläget lönar det sig att sköta sina ärenden hemifrån.

Största delen av serviceställena, cirka 90 stycken, har fortfarande öppet som vanligt eller nästan som vanligt. Dessutom får man betjäning på bokad tid på 44 serviceställen. Av alla serviceställen finns 13 stycken i kommunernas stängda utrymmen, och dessa är därför helt stängda.

Kontrollera serviceställenas öppettider på nätet.

På nätet, per post eller per telefon

Kunderna uppmanas i första hand att lämna in ansökningar och bilagor via e-tjänsten. I e-tjänsten kan man också se om det saknas någon bilaga eller om ansökan måste kompletteras på något annat sätt.

Kunder som inte använder e-tjänsten instrueras att skicka ansökningar och bilagor till FPA per post till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA. Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

De flesta FPA-ärenden går att sköta per telefon. Man kan också boka en tid för betjäning per telefon.

FPA tar kontakt om uppgifter saknas från ansökan

FPA ber kunderna undvika att ringa telefontjänsten om ärendet inte kan avgöras av kundservicen. Kundservicen kan exempelvis inte påverka hur snabbt ansökningar handläggs och kan inte heller säga när beslut meddelas. Om kunden behöver vidta åtgärder tar FPA kontakt. Det lönar sig alltså att svara på samtal från okända nummer.

Instruktioner för kunderna har samlats på webbsidan Aktuellt om coronavirusläget. Webbsidan uppdateras allt eftersom situationen ändras.

Läs mer