EU:s covidintyg ges nu till personer som har haft covid-19 och som fått en vaccindos

Nu får också de som har haft covid-19 och som fått en vaccindos EU:s covidintyg. De får EU:s vaccinationsintyg från Kanta-tjänsten från och med den 5 november 2021. Vaccinationsintyget fungerar som coronapass. Avläsningsappen för covidintyg godkänner också detta intyg. Om du reser ska du kontrollera intygets behörighet i mållandet. 

Personer som har haft covid-19 och som dessutom har fått en vaccindos får ett coronapass. De får då anteckningen 1/1 på vaccinationsintyget under punkten ”givna vaccindoser”.

Vaccinationsintyget kan användas som coronapass i Finland när det har gått sju dagar sedan vaccinationen. Också avläsningsappen för covidintyget godkänner vaccinationsintyget efter sju dagar.

Enligt medicinska undersökningar får en person som har haft covid-19 ett minst lika bra skydd mot sjukdomen av en vaccindos som andra får av två vaccindoser. Därför rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd och Europarådet och anser social- och hälsovårdsministeriet att personer som haft covid-19 och som fått en vaccindos ska ha samma rättigheter att utnyttja EU:s covidintyg och coronapasset som personer som fått hela vaccinationsserien.

Intyget om tillfrisknande kan också användas som coronapass

Personer som haft covid-19 och som fått en vaccindos kan även i fortsättningen använda intyget om tillfrisknande som covidintyg och coronapass. Detta intyg är giltigt i 180 dagar efter det positiva testresultatet. 

Det lönar sig att söka fram EU:s covidintyg i Kanta-tjänsten (www.kanta.fi) och spara det på telefonen som pdf-fil eller skriva ut det på papper, för att det sedan ska kunna användas som coronapass. Personer som inte använder Kanta-tjänsten får covidintyg från hälso- och sjukvården. 

I Finland används coronapasset som ett alternativ till coronarestriktioner.

Resenären ska utreda mållandets krav

Om du reser ska du ta reda på vilket covidintyg som behövs för gränsövergången i mållandet och på vilket sätt covidintygen kan användas för andra ändamål i mållandet. Olika länders krav kan variera också vid EU:s inre gränser. Före resan är det också bra att kontrollera coronasituationen i mållandet. När du återvänder till Finland ska du delta i ett obligatoriskt covid-19-test om du inte har ett covidintyg. Personer som testats på förhand eller som testats omedelbart efter ankomsten till landet samt personer som inte har en hel vaccinationsserie ska dessutom testa sig 3–5 dygn efter ankomsten till landet. Testerna är avgiftsfria för personer som anländer till Finland. Kravet på covidintyg och på att man ska gå och testa sig gäller inte personer under 16 år och inte heller personer som kommer från lågriskländer.

Reseanvisningarna och resebegränsningarna för EU-länderna finns samlade på webbplatsen Re-open EU (reopen.europa.eu)

Länderna beslutar själva vilka intyg som krävs av dem som kommer till landet och om det t.ex. krävs att man fått en eller två vaccindoser. Vissa länder kan också kräva ett så kallat intyg om  tillfrisknande. Enligt EU-förordningen måste medlemsländerna godkänna EU:s gemensamma covidintyg om medlemslandet godkänner också andra motsvarande intyg.

Det är skäl att i allmänhet iaktta särskild försiktighet då man reser. Coronavirussituationen kan snabbt förändras i olika länder och regioner.

Ytterligare information: