Förbetalda bankkort ersätter betalningsanvisningar


Från 13.6. får FPA:s kunder som saknar bankkonto sina förmåner på förbetalda bankkort, så kallade prepaid-kort. Korten ersätter de nuvarande betalningsanvisningarna.

Ändringen förutsätter inga åtgärder från kundens sida. Kunderna får ett förbetalt bankkort och instruktioner per post. PIN-koden för kortet skickas separat.

Kunden kan lyfta pengar med kortet från en bankautomat eller använda det som ett betalkort. Bara FPA kan ladda pengar på kortet, och det fungerar bara i Finland.

Det förbetalda bankkortet används tillfälligt, tills kunden får tillgång till ett bankkonto.

Tidigare har FPA betalat förmånerna som betalningsanvisningar via banken, där kunden har löst in dem. Efter ändringen används betalningsanvisningar bara i undantagsfall.