Fortsättningsvis störningar i utskrivningen av bilagor till FPA:s beslut

På grund av en störning i utskrivningen av bilagor har en del av FPA:s brev och beslut postats med bristfälliga bilagor från och med den 21 mars.

Sedan den 21 mars har en störning i utskrivningen av bilagor lett till att brev och beslut med bristfälliga bilagor sänts ut från FPA till kunderna. Det finns fortfarande risk för att bristfälliga bilagor sänds till kunderna. FPA arbetar för att åtgärda problemet så snabbt som möjligt.

I de felaktiga bilagorna är sidorna med jämna sidnummer tomma, så kunderna har fått endast sidorna med ojämna sidnummer. Det kan till exempel vara fråga om en ansökningsblankett som följer med brevet.

Störningen gäller bl.a. blanketter för anmälan om arbetslöshetstid som sänds med besluten om arbetslöshetsförmåner och infobilagor till beslut om studielånskompensation. Störningen påverkar ändå inte brev och beslut om utkomststöd.

FPA har vidtagit olika åtgärder för att minimera de olägenheter som störningen medför. Infobilagorna till beslut om studielånskompensation som postats har lagts upp på FPA:s webbplats.

FPA beklagar den olägenhet som störningen orsakat kunderna.

Anvisningar för kunder som har fått ett brev eller beslut med en bristfälligt utskriven bilaga

  • Om du redan har skickat en felaktigt utskriven blankett till FPA, kräver situationen inga åtgärder av dig. Vid behov kan FPA begära ytterligare uppgifter.
  • I e-tjänsten MittFPA kan du kontrollera om du kan sköta ärendet där. Adressen är www.fpa.fi/mittfpa. Man loggar in i tjänsten med sina bankkoder eller med mobilcertifikat.
  • Om du inte kan sköta ärendet i MittFPA och du behöver en ansökningsblankett så kan du skriva ut blanketten på FPA:s webbplats och sedan posta den till FPA. Blanketter fås också på FPA:s serviceställen och servicepunkter. FPA kan också på begäran skicka en ansökningsblankett.
  • I andra situationer kan du vid behov kontakta FPA:s telefontjänst.