FPA år 2019

Sammanlagt 15 miljarder euro betalades ut i förmåner.

Graf: finansiering av förmånerna och verksamhetskostnaderna 2019

Den totala summan av utbetalda förmåner steg med 0,1 % från år 2018 och uppgick år 2019 till 14,9 miljarder euro.

Räknat i eurobelopp betalades det mest i sjukförsäkringsförmåner, 4,3 miljarder euro. Det här innebär en ökning på 3 % från föregående år. Föräldradagpenningarna ingår också i sjukförsäkringsförmånerna. Procentuellt sett var ökningen störst inom rehabiliteringsförmånerna. Utbetalningarna ökade med 10 % från året förut. Under 2019 betalades sammanlagt 532 miljoner euro i rehabiliteringsförmåner. Den största procentuella minskningen noterades i arbetslöshetsförmånerna. De minskade med 4,8 % jämfört med år 2018. Totalt betalades 1,9 miljarder euro i arbetslöshetsförmåner.

– I FPA:s verksamhet lägger vi vikt både vid att erbjuda kunderna service via olika kanaler och vid att  fatta korrekta förmånsbeslut så snabbt som möjligt, säger generaldirektör Outi Antila.

FPA beredde sin nya strategi under år 2019. Året var det sista i styrelsens mandatperiod. FPA fick också en ny generaldirektör vid årsskiftet, då Elli Aaltonen gick i pension och Outi Antila valdes till hennes efterträdare.