FPA börjar stegvis avveckla specialarrangemangen vid serviceställena i huvudstadsregionen

Under undantagsförhållandena har kunder tagits emot på FPA:s serviceställen i huvudstadsregionen bara enligt behov. Från och med början av juni får allt fler kunder besöka serviceställena samtidigt men ändå så att kundernas och personalens säkerhet beaktas. Den som är sjuk ska inte besöka serviceställena.

Under undantagsförhållandena som beror på coronaepidemin har en del av personalen på serviceställena i huvudstadsregionen övergått till distansarbete inom telefontjänsten och kunderna har inte fritt kunnat komma in på serviceställena för att sköta ärenden.

Vid behov har kunderna ändå fått personlig betjäning. Man har antingen bokat en besökstid för kunden eller öppnat dörren för kunder som inte kunnat sköta FPA-ärenden på annat sätt. Till exempel denna vecka (4–6.5.) har kunderna gjort cirka 260 besök per dag på serviceställena i huvudstadsregionen.

– Med undantagsarrangemangen har vi kunnat hjälpa de kunder som befinner sig i en svår livssituation och dem som behöver brådskande utkomststöd, säger direktör Matti Kujala vid huvudstadsregionens kundserviceenhet.

Från och med början av juni får allt fler kunder besöka serviceställena samtidigt, men med beaktande av säkerheten. Eftersom det fortsättningsvis finns risk för smitta och en del av restriktionerna fortfarande gäller öppnas serviceställena ännu inte på samma sätt som före epidemin. Kunddatorerna tas i bruk med vissa försiktighetsåtgärder och de rengörs ofta.

– Man ska ändå inte besöka ett serviceställe om man är sjuk eller i karantän eller om man misstänker att man blivit smittad. Det säkraste är att sköta sina FPA-ärenden via e-tjänsten eller per telefon alltid då det är möjligt, påminner Kujala.

Under de senaste två veckorna har det lämnats in cirka 158 000 ansökningar via e-tjänsten. Kötiden till FPA:s telefontjänst har varit i medeltal 2 minuter och telefontjänsten har dagligen svarat på cirka 8 000 samtal. Dessutom har kunderna kunnat boka en telefontid inom ett par dagar.

Läs mer