FPA inför sanktioner för att trygga kvaliteten i taxitjänsterna

Avtalsenliga sanktioner kan användas i situationer där taxiresor som ersätts av FPA och därtill hörande tjänster inte möter kraven i avtalen.

FPA har avtal med 11 serviceproducenter i 17 landskap. I största delen av landet har resorna skötts i enlighet med avtalen i juli och augusti. Brister som beror på olika orsaker har förekommit i 7 landskap.

FPA har gjort reklamationer om förfaranden som inte är i enlighet med avtalen till serviceproducenter i följande landskap: Egentliga Tavastland, Birkaland, Norra Savolax, Norra Karelen, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland.

Ifall det förekommer brister i servicen under de kommande dagarna, kommer FPA att införa straffavgifter i enlighet med avtalen.

En serviceproducent som har gjort avtal med FPA har bundit sig till att ta helhetsanvar för servicen kring taxiresor som ersätts av FPA. Eftersom servicen är oerhört viktig för kunderna, kan FPA vid behov införa avtalsenliga sanktioner för att säkra en pålitlig och fungerande service av hög kvalitet.

Serviceproducenten ansvarar för att varje taxibeställning tas emot och transporten sköts i enlighet med servicemodellen även i rusningstid.  

Oro i små kommuner i Norra Savolax

FPA:s ledning träffade på tisdagen (21.8) kommundirektörer i Norra Savolax som hade fört fram sin oro över FPA-ersatta taxiresor i området. Under mötet diskuterades problem som kunderna haft med Pro-Keskus som ansvarar för taxiresorna i området.

De största problemen handlar om tillgängligheten till bilar och kötider för beställningssamtal. Under mötet kunde man konstatera att serviceproducenten inte har fått kunskap om alla problem som hälsovårdens representanter har berättat om för kommundirektörer. Likaså kunde man konstatera att bilister och kommundirektörer inte har fått tillräckligt med information om Pro-Keskus avtal och att felaktiga uppgifter har förts fram bland annat om de apparat- och anslutningsavgifter som bolaget uppbär.

I ett brev som kommundirektörerna hade skickat på förhand önskade de att FPA skulle gå tillbaka till det tidigare förfarandet där alla bilister kunde köra taxiresor som ersätts av FPA. Under mötet kom det fram att lagändringen inte längre möjliggjorde direktersättningar.

Under mötet kunde man även konstatera att alla parter, både kunder, kommuner och Pro-Keskus, skulle ha nytta av att bilisterna i dessa kommuner ansluter sig till FPA:s förmedling. Då skulle transportservicen finnas nära kunderna och bilisterna i kommunen skulle sköta resorna. En stor del av omsättningen för landsbygdens bilister består av ersättningar som betalas av samhället.

FPA:s ledning förutsatte raska åtgärder av Pro-Keskus för att trygga att taxitjänsterna möter kraven i avtalet.