FPA och sametinget förnyar sitt samarbetsavtal – i och med avtalet dras riktlinjer upp för hur FPA:s tjänster på samiska ska utvecklas

FPA och sametinget förhandlar om samarbete där målet är att förbättra samernas sociala trygghet. Vid förhandlingsmötet som ordnas i Enare förnyar FPA och sametinget också sitt snart 30-åriga samarbetsavtal.

Medierna har möjlighet att intervjua FPA:s generaldirektör Outi Antila och sametingets första vice ordförande Anni Koivisto torsdagen den 18 november efter att avtalet har undertecknats i Enare.

Representanterna för FPA och sametinget träffas torsdagen den 18 november i Enare i det samiska kulturcentret Sajos. Syftet med mötet är att förhandla om hur FPA och sametinget tillsammans kan främja den sociala tryggheten för samerna och förhandla om genomförandet av den samiska språklagen i samband med FPA:s tjänster.

Vid mötet förnyar FPA och sametinget också sitt snart 30-åriga samarbetsavtal. FPA var bland de första aktörerna inom den offentliga sektorn att ingå ett samarbetsavtal med sametinget om utveckling av tjänsterna på samiska.

FPA:s generaldirektör Outi Antila deltar i förhandlingarna i Enare. Antila anser att samarbetet med sametinget är viktigt, eftersom det hjälper FPA att systematiskt följa upp hur möjligheterna att sköta ärenden på lika villkor förverkligas.

– I det nya avtalet preciseras riktlinjerna för utvecklingsmålen för tjänsterna på samiska noggrannare och mer omfattande än tidigare, berättar Antila. 

– Samarbetsavtalet mellan FPA och sametinget skapar en grund för verklig likabehandling i praktiken. Det är av betydelse att samerna i framtiden kan sköta sina FPA-ärenden på sitt eget modersmål – också elektroniskt, konstaterar Anni Koivisto, första vice ordförande för sametinget.

I det nya samarbetsavtalet kommer man överens om bl.a. följande saker:

  • FPA ska systematisk sträva efter att främja genomförandet av den samiska språklagen i praktiken.
  • FPA ska aktivt utveckla tjänster på de samiska språken, inklusive e-tjänster.
  • FPA ska översätta blanketter och handlingar i elektroniskt format till samiska.
  • FPA ska regelbundet informerar om de samiskspråkiga tjänsterna.
  • Sametinget ska uppmuntra de samiskspråkiga att använda FPA:s tjänster på samiska.
  • FPA ska beakta kunskaper i samiska språk och den samiska kulturen i samband med sina rekryteringar.

Under de senaste åren har FPA aktivt utvecklat sina tjänster på samiska språk. FPA publicerade webbsidor på samiska 2019–2020 och erbjuder också på webbplatsen Elämässä.fi tips på samiska om hur man kan sköta sina FPA-ärenden. Dessutom har FPA broschyrer och 30 förmånsblanketter på samiska som man kan skriva ut. FPA tillhandahåller dagligen telefon- och distansservice på nordsamiska. Också en samiskspråkig kommunikationsspecialist har arbetat vid FPA sedan 2020.

FPA står värd för nästa möte mellan FPA och sametinget som ordnas i Helsingfors i maj 2022.

Meddelandet har uppdaterats 19.11.2021. Nästa möte mellan FPA och sametinget ordnas i Helsingfors i maj 2022, inte i november 2022.