FPA publicerar nya webbsidor på enaresamiska

FPA firar den samiska nationaldagen 6.2 med att publicera de omarbetade webbsidorna på enaresamiska. På sidorna finns mer omfattande information än tidigare om FPA-förmåner och om FPA:s tjänster på samiska. Förutom webbsidorna publicerar FPA förmånsbroschyrer och ansökningsblanketter på samiska.

Till sitt innehåll motsvarar de nya webbsidorna på enaresamiska de sidor som publicerades förra året på lättläst finska och nordsamiska. Sidorna är uppdelade enligt åtta teman enligt olika livssituationer: boende, pensioner, barnfamiljer, flyttning till Finland eller från Finland, studier och värnplikt, sjukdom och rehabilitering, utkomststöd samt arbetslöshet. Därtill finns information om FPA:s kundservice på samiska, om hur man söker förmåner och hur förmånerna utbetalas. Även aktuella meddelanden länkas till sidorna.

Den samiska språklagen ger samer rätt att sköta ärenden hos en myndighet på sitt eget modersmål. Med hjälp av de samiskspråkiga webb- och distanstjänsterna kan samiskspråkiga smidigare än förr sköta sina ärenden på sitt modersmål oberoende av ort. Webbtjänsterna möjliggör att också små språkgruppers behov kan beaktas.

Enaresamernas eget språk, anarâškielâ, enaresamiska, är ett utrotningshotat minoritetsspråk. Enaresamerna bor traditionellt i områdena kring Enare träsk. Enaresamiskan har alltid varit ett litet språk, men genom en aktiv återupplivning av språket har allt fler börjat tala det under de senaste årtiondena.

Samernas nationaldag 6.2 hos FPA

FPA uppmärksammar samernas nationaldag genom att flagga med den samiska flaggan vid huvudkontoret i Tölö i Helsingfors. Festdagen uppmärksammas också inom FPA:s interna kommunikation: På FPA:s intranät synliggörs samerna, de samiska språken och tjänsterna på samiska.

FPA deltar också i firandet av den samiska nationaldagen i Enare, centralorten för samerna i Finland.

Även blanketter och broschyrer på samiska

Förutom webbsidorna publicerar FPA de viktigaste blanketterna och förmånsbroschyrerna samt aktualitetsmeddelanden på alla samiska språk som talas i Finland. Ansökningsblanketter på nordsamiska har publicerats redan tidigare. Blanketterna på enaresamiska publiceras 2.3.2020. Webbsidorna och blanketterna på skoltsamiska publiceras när översättningarna är färdiga.

För att kunna fylla i de samiskspråkiga blanketterna på dator eller med någon annan apparat behövs programmet Adobe Reader och tangentbord för respektive samiska språk. Ansökningar eller bilagor till ansökningarna samt meddelanden på samiska kan du lämna in till FPA som bilagor via e-tjänsten eller per post.  Det finns mer information om hur man sköter ärenden på samiska på de omarbetade webbsidorna, under rubriken för kundservice.

Utgångspunkten för utvecklandet av de samiskspråkiga tjänsterna och kommunikationen är samiskspråkiga kunders språkliga rättigheter och specialbehov. FPA utvecklar tjänsterna för samiskspråkiga kunder i samarbete med Sametinget i Finland.

Glad samisk nationaldag!

Besök FPA:s webbsidor på enaresamiska www.kela.fi/anaraskielan.