FPA söker en lösning på taxiproblemen i Nyland

De taxiresor som ersätts av FPA har inte nått upp till avtalsenlig nivå i Nyland. Kunderna har fått köa till beställningscentralen, resor har fördröjts och en del resor har inte alls blivit av. FPA och Helsingin-Uudenmaan Taksit har därför beslutat att avsluta sitt avtal efter en övergångsperiod.

FPA börjar omedelbart förbereda en ny upphandling. Man har preliminärt kommit  överens om att den eller de serviceproducenter som tar vid börjar sköta de taxiresor som ersätts av FPA i april 2019.

Helsingin-Uudenmaan Taksit sköter tills vidare enligt det nuvarande avtalet de taxiresor som ersätts av FPA. Kunderna ska fortsättningsvis beställa taxi via det regionala beställningsnumret.

Enligt företrädare för FPA och Helsingin-Uudenmaan Taksit är det viktigaste nu att trygga servicen för kunderna.

Så här beställer du taxi