FPA utvecklar informationshanteringstjänster som behövs i pilotförsöken med valfrihet i vården


Pilotförsök som gäller valfriheten i anslutning till vårdreformen genomförs i vissa delar av landet redan på hösten 2018. För det ändamålet utvecklar FPA e-tjänster för privatpersoner, serviceanordnare och serviceproducenter.

I pilotförsöken med valfrihet i vården testas bland annat valet av social- och hälsocentral, samordningen av tjänster samt användningen av kundsedlar och personlig budget. Under hösten 2018 får invånarna i pilotområdena välja den serviceproducent de önskar bland de godkända serviceproducenter som är verksamma inom området. Valet görs på Mina Kanta-sidorna på kanta.fi.

– Syftet med pilotförsöken är att testa hur valfriheten fungerar i praktiken. Resultaten av försöken kan utnyttjas när tjänsterna utvecklas och valfriheten stegvis utökas till hela landet, säger projektchef Hanna Varis.

Information om vårdval samlas i Kanta-tjänsterna


Ansökningarna till pilotförsöken gås som bäst igenom och SHM tillkännager i april–maj vilka områden som godkänts som pilotområden.

De serviceproducenter som deltar i pilotförsöken ska anmäla sig och ingå avtal med serviceanordnarna i ett datasystem som man loggar in i via webbplatsen kanta.fi. Serviceproducenter som önskar delta i pilotförsöken med valfrihet i vården måste meddela sina uppgifter till organisationsregistret THL-SOTE.

– I praktiken måste serviceproducenterna vara anslutna till Kanta-tjänsterna och använda Patientdataarkivet, för att det ska gå att förmedla uppgifter mellan serviceproducenterna, förklarar Varis.

I den programhelhet som FPA utvecklar för systemet med valfrihet kommer all information att vara tillgänglig för de olika aktörerna. På det viset kan aktörerna inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn såväl som primärvården och den specialiserade sjukvården samordnas till en välfungerande helhet.
 

Regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården lämnades till riksdagen den 8 mars 2018. Riksdagen förväntas anta lagarna i anslutning till landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen i juni 2018. Valfriheten införs stegvis under åren 2020–2022.

Ytterligare information: