FPA utvecklar tjänster på samiska i Mii ovttas – Me yhdessä! -verkstäder

FPA ordnar en serie webbverkstäder om utveckling av tjänster på de samiska språken. Verkstäderna Mii ovttas – Me yhdessä! ger deltagarna möjlighet att dela med sig av idéer och god praxis.

Under de senaste åren har FPA aktivt utvecklat sina tjänster och material på samiska språk. Många andra aktörer är också intresserade av att utveckla sina tjänster och sin kommunikation på samiska. Nu erbjuder FPA sina samarbetspartner en serie verkstäder där de som är intresserade av saken tillsammans kan diskutera hur olika tjänster på de samiska språken kunde utvecklas.

Verkstäderna Mii ovttas – Me yhdessä! erbjuder en möjlighet till ömsesidigt stöd och utbyte av god praxis. Verkstäderna lämpar sig för sakkunniga och anställda inom statsförvaltningen, välfärdsområdena och kommunerna samt även för aktörer inom den tredje sektorn. Inledningsanförandena och de diskussioner man för i verkstäderna kan ge upphov till idéer för hur organisationer bättre kan beakta de samiskspråkiga kundernas språkliga och kulturella rättigheter och servicebehov. 

Utöver FPA har bl.a. Sametinget i Finland och Norra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området deltagit i planeringen av verkstäderna.

Teman för verkstäderna – anmäl dig senast 7.12

Teman som diskuteras i verkstäderna är bl.a. kundrelationerna i fråga om samiska kunder, kunskap om samiska och samisk kultur, strukturer som stöder de samiskspråkiga tjänsterna, tjänster som beaktar språket och kulturen, samt samarbetet mellan olika aktörer.

  • Verkstad 1 fredag 10.12.2021 kl. 12.00–14.00 Saamelainen asiakas (Den samiska kunden)
  • Verkstad 2 tisdag 11.1.2022 kl. 13.00–15.00 Temat preciseras efter den första verkstaden.
  • Verkstad 3 torsdag 3.2.2022 kl. 13.00–15.00 Temat preciseras efter den andra verkstaden.

Verkstäderna är avgiftsfria och de ordnas i en Teams-miljö, och genom att utnyttja samarbetsplattformen Howspace. Du kan delta i en eller flera verkstäder.

Anmäl dig till verkstäderna senast tisdag 7.12 i Lyyti på adressen https://www.lyyti.fi/reg/Me_yhdessa_9731. Länkarna till verkstäderna får du i bekräftelsen av din anmälan. Verkstäderna hålls på finska. Verkstäderna spelas inte in.

Välkommen till verkstäderna Mii ovttas – Me yhdessä!

Läs mer