Hållbarhet i fokus – FPA:s första hållbarhetsstrategi har publicerats

FPA:s hållbarhetsstrategi styr allt hållbarhetsarbete inom organisationen. Strategin kan sammanfattas i fyra teman: mångfald, digital tillit, samhälleligt genomslag och klimatförändringen.

FPA är en organisation av nationell betydelse och vår verksamhet har återverkningar på hela samhället. Hållbarhetsstrategin är FPA:s första. Den grundar sig på vår strategi och har utarbetats i samarbete med våra centrala intressentgrupper.

Vårt samhälleliga ansvar kräver att vi främjar FN:s mål för hållbar utveckling i vår verksamhet. Därför beaktas också målen för Agenda 2030 i hållbarhetsstrategin.

I vårt hållbarhetsarbete betonas kontinuerlig utveckling: arbetet måste granskas i ljuset av såväl de positiva som de negativa konsekvenserna. En hållbar aktör tar ansvar för samhällskonsekvenserna av sin verksamhet.

FPA producerar allt mer information i anslutning till hållbarhet

FPA:s hållbarhetsstrategi kan sammanfattas i fyra teman: mångfald, digital tillit, samhälleligt genomslag och klimatförändringen. Dessa teman är integrerade i vår dagliga verksamhet.

Finlands befolkning förändras och mångfalden ökar i fråga om bakgrund, livsstil och utgångsläge. Förändringen kräver att vi på FPA ser mångfalden bland kunderna och kan stärka förståelsen av deras behov. Hållbarheten inbegriper också information och transparent användning av information. Det är viktigt att vi producerar och använder information på ett tillförlitligt sätt.

Lagstiftningen i samband med hållbarhet förpliktar även den offentliga sektorn, till exempel krävs hållbarhetsredovisning allt oftare. FPA har varit en föregångare inom den offentliga sektorns hållbarhetsrapportering redan innan den blev obligatorisk, men det finns fortfarande mycket att utveckla.

– Det är viktigt att följa hållbarhetsarbetets samhälleliga genomslag och utveckla rapporteringen, och vi vill gärna vara en föregångare inom det området, säger Petra Elomaa, ansvarig hållbarhetsspecialist.

Riktlinjerna kommer att utgöra grunden för en verksamhetsplan som utarbetas vid FPA under 2022 med närmare information om de konkreta hållbarhetsåtgärderna. I verksamhetsplanen fastställs också mätare för att bedöma verksamhetens resultat. 

Läs mer

Hållbarhetsstrategi