I juli har 420 400 personer hämtat EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor

De flesta finländare får sitt coronaintyg smidigt från Mina Kanta-sidor. Så sent som i förra veckan kunde en del av friskintygen inte skapas, men i och med tekniska uppdateringar har läget blivit betydligt bättre. I juli har totalt 420 400 personer hämtat EU:s coronaintyg från Mina Kanta-sidor.

I juli hämtade 382 800 personer sitt coronaintyg från Mina Kanta-sidor. De flesta som vaccinerats mot corona hittar sitt vaccinationsintyg på Mina Kanta-sidor. Under vårens lopp har det gjorts ändringar i patientdatasystemen och i registreringssätten, för att vaccinationsintyg ska skapas automatiskt på Mina Kanta-sidor för de vaccinerade.

I juli hämtade 31 000 personer intyg om negativt covid-19-test och 6 600 personer intyg om tillfrisknande från covid-19. Så sent som i förra veckan kunde en del av friskintygen inte skapas, men i och med en teknisk uppdatering har informationen överförts till coronaintygen bättre än förut. Enligt FPA:s uppskattning får redan största delen av medborgarna sina friskintyg från Mina Kanta-sidor.

Enstaka coronaintyg kan fortfarande saknas. Det här beror på att man i vissa sjukvårdsdistrikt och kommuner fortfarande håller på att uppdatera de lokala patientdatasystemen och registreringarna inom hälso- och sjukvården. Enstaka coronaintyg kan också saknas på grund av ett fel eller en brist i de uppgifter som registrerats inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna i coronaintyget korrigeras vid den hälso- och sjukvårdsenhet där man vaccinerats eller där man testats för corona.

Från hälso- och sjukvården kan man få ett utprintat coronaintyg

Om man inte får sitt coronaintyg från Mina Kanta-sidor kan man vända sig till hälso- och sjukvården och be om ett intyg som innehåller motsvarande information. Senast i mitten av augusti borde det inom den offentliga hälso- och sjukvården också gå att printa ut ett officiellt EU-coronaintyg. Det här kräver emellertid teknisk implementering vid hälso- och sjukvårdsenheterna. Enligt EU-förordningen duger vid gränsövergång också något annat intyg än EU:s officiella coronaintyg med QR-kod, åtminstone fram till 12 augusti. EU-intyget är alltså inte det enda möjliga intyget i samband med resa, även om det underlättar resandet.

Också för en minderårig får man coronaintyget digitalt från Mina Kanta-sidor eller som pappersutskrift från hälso- och sjukvården. På Kanta.fi finns information om hur man får ett coronaintyg som behövs vid gränsövergång för en minderårig.

EU-medborgare som inte har finsk personbeteckning kan från och med slutet av augusti få ett coronavaccinationsintyg eller testintyg som uppfyller EU-kraven från hälso- och sjukvården. Förutsättningen är att personen har vaccinerats eller testats i Finland. Fram till slutet av augusti kan man inom hälso- och sjukvården ge ett annat intyg som innehåller motsvarande information.

Resenären måste själv ta reda på destinationslandets krav

Före resan måste resenären själv ta reda på vilket coronaintyg som behövs vid gränsövergång till destinationslandet. Dessutom måste resenären hålla koll på coronaläget och coronaanvisningarna i destinationslandet och Finland. Anvisningarna om resa till olika EU-länder har sammanställts på webbplatsen Re-open EU (reopen.europa.eu).

Mediekontakter:

  • FPA:s kommunikations mediejour vardagar kl. 9–16, tfn 020 634 7745, viestinta@kela.fi

Frågor från medborgarna om coronaintyg

Allmän rådgivning:

  • Mina Kanta-sidors kundtjänst: asiakaspalvelu@kanta.fi
  • Obs! Mina Kanta-sidors kundtjänst har inte möjlighet att kontrollera eller korrigera personliga hälsouppgifter. I dessa fall ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård.

Fel eller brister i coronaintygen:

  • Den organisation där du vaccinerats eller testats

Andra länders krav på intyg samt rederiernas och flygbolagens intygspraxis:

  • Destinationslandets egna webbsidor om corona eller rederiernas och flygbolagens egna webbsidor och kundservicekanaler
  • Re-open EU (europa.eu)

Mer information