Kanta-tjänsterna populära bland folket och de professionella – så här såg året 2019 ut

Kanta-tjänsterna har blivit en etablerad del av medborgarnas och den professionella hälso- och sjukvårdspersonalens vardag. Antalet användare fortsätter att öka kraftigt. I fjol gjordes över 20 miljoner inloggningar på Mina Kanta-sidor.

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst där var och en kan se sina egna hälsouppgifter och recept. I tjänsten kan man också be att få recept förnyade samt dokumentera sitt livstestamente.

Under 2019 användes Mina Kanta-sidor av över 2,3 miljoner finländare. Antalet besök ökade med nästan en fjärdedel jämfört med föregående år. I november 2019 slogs alla tiders månadsrekord, då antalet besök var sammanlagt 1,96 miljoner.

Smidig överföring av uppgifter förbättrar patientsäkerheten

En av hörnstenarna i Kanta-tjänsterna är Patientdataarkivet, med vars hjälp patienternas vårduppgifter sparas och kan utnyttjas av alla aktörer inom hälso- och sjukvården. Medborgarna kan se sina egna uppgifter via Mina Kanta-sidor.

Den smidiga överföringen av uppgifter mellan den professionella vårdpersonalen förbättrar patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Under 2019 användes Patientdataarkivet av cirka 10 000 aktörer inom hälso- och sjukvården. Nya uppgifter som togs med under året var patientuppgifter om optometri, och en del optikerföretag anslöt sig som användare av Kanta-tjänsterna.

Under 2019 pågick också förberedelser för att i större utsträckning ansluta uppgifter från socialvården till Kanta-tjänsterna. Med hjälp av Kanta-tjänsterna underlättas socialvårdspersonalens arbete, och det blir lättare att få en helhetsbild av klientens situation.

Läkemedel kan köpas ut med finskt recept också i Estland

Under 2019 gjordes cirka 26 procent av alla begäranden om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor.  På Mina Kanta-sidor begärdes receptförnyelse över 2,7 miljoner gånger. Sammanlagt gjordes 29,3 miljoner elektroniska recept upp under året.

Numera går det att köpa ut läkemedel med finskt recept också utanför Finlands gränser. Finska recept började fungera i Estland i januari 2019 och i Kroatien i juni 2019. Fler länder kommer med efter hand.

Kanta.fi är ett känt och uppskattat webbvarumärke

Enligt en utredning som gjorts av Taloustutkimus var webbtjänsten kanta.fi det tredje mest uppskattade finska webbvarumärket 2019. Placeringen var densamma som året innan.

Kanta.fi förbättrade sitt värderingsindex och passerade till och med Google. Också användarnöjdhetsindex ökade från året innan. Innehållet på kanta.fi och webbplatsens användbarhet utvecklas fortlöpande.

Kanta väcker intresse utomlands

Kanta-tjänsterna är en finsk digital framgångshistoria som också väcker stort intresse utomlands. Under 2019 togs Kanta-tjänsterna upp vid flera internationella evenemang, och Kanta-arbetet presenterades för flera delegationer som besökte Finland.

Kanta-tjänsterna utvecklas i samarbete mellan FPA, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet och andra aktörer i branschen.