Avbrott i e-tjänsten för ansökan om sjukdagpenning

E-tjänsten för ansökan om sjukdagpenning är tillfälligt ur bruk. Vi åtgärdar problemet så fort som möjligt. 

Lämna i brådskande fall in ansökan på pappersblanketten. Vi beklagar störningen.