Coronavirusläget påverkar FPA:s stöd och tjänster samt handläggningen av ansökningar

På grund av coronaviruset rekommenderar vi att kunderna sköter ärenden på nätet eller per telefon istället för på servicestället.

Läs hur läget påverkar FPA:s stöd och tjänster samt handläggningen av ansökningar på sidan Aktuellt om coronavirusläget. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.