Matti Koskinen är FPA:s nya säkerhetsdirektör

Matti Koskinen har utnämnts till FPA:s säkerhetsdirektör.

Matti Koskinen har valts till FPA:s nya säkerhetsdirektör. Koskinen tillträder 1.12.2021. I sin nya uppgift ansvarar Koskinen för ledningen av FPA:s övergripande säkerhet.

– Jag får börja i en ny uppgift i en situation där FPA:s strategiska riktlinjer för säkerheten nyligen har godkänts. Jag ser fram emot att utveckla FPA:s säkerhet tillsammans med andra FPA-anställda och FPA:s intressentgrupper, säger Koskinen.

Koskinen har lång erfarenhet av uppgifter i säkerhetsbranschen. Han övergår till FPA från Senatfastigheter, där han arbetar som säkerhetschef. Han har också arbetat vid Helsingfors stad som chef för säkerhets- och beredskapsenheten.

Till sin utbildning är Koskinen officer. 

Posten som säkerhetsdirektör söktes av 42 personer.