Obetald hälsovårdsavgift kan kvittas mot studiepenningen för december

Hälsovårdsavgiften kan kvittas mot studiepenningen för de högskolestuderande som inte har betalat avgiften trots påminnelse.

FPA skickade i slutet av oktober en betalningspåminnelse till studerande som inte hade betalat hälsovårdsavgiften i tid. Förfallodagen för hälsovårdsavgiften var 30.9.2021 för de studerande som anmält sig som närvarande för höstterminen 2021 senast 30.9.2021.

Om en studerande som har studiepenning inte betalar hälsovårdsavgiften efter att han eller hon fått betalningspåminnelsen, kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot, dvs. dras av från, studiepenningen. För det här krävs inte den studerandes samtycke. FPA kvittar avgifterna mot studiepenningen för december. Hälsovårdsavgiften är 35,80 euro per termin och dröjsmålsavgiften är 5 euro. Om hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen får den studerande 40,80 euro mindre i studiepenning.

I vissa situationer är kvittning inte möjlig, så det lönar sig för den studerande att kontrollera om FPA kommer att kvitta hälsovårdsavgiften mot studiepenningen. Den studerande kan se uppgifter om hälsovårdsavgiften i MittFPA under Återkrav. Om avgiften inte kan kvittas ska den studerande betala den så fort som möjligt. Om den studerande inte betalar avgiften och den inte kan kvittas mot studiepenningen, går avgiften enligt lag till utsökning.

På den studerandes begäran kan avgiften också kvittas mot en annan förmån som FPA betalar. I så fall ska den studerande kontakta FPA:s indrivningscenter. Indrivningscentret betjänar vardagar kl. 9–16.

Läs mer