Öppettiden för servicestället i Pemar ändras 7.11

I fortsättningen är servicestället i Pemar (Stationsgatan 1) öppet på torsdagar kl. 9–12.

Vid behov kan kunderna boka tid till servicestället. Det finns tider att boka på torsdag eftermiddag. Man kan även boka tid till telefonservicen, och då ringer FPA:s kundservice upp kunden på den bokade tiden.

Per telefon, på bokad tid och på nätet

De flesta FPA-ärenden kan skötas per telefon. Via telefontjänsten kan man få råd, ansöka om förmåner och få hjälp med att sköta ärenden i e-tjänsten. FPA:s telefontjänst har öppet alla vardagar kl. 9–16. Servicenumren finns på www.fpa.fi/servicenummer.

Det går också att boka tid för kundbetjäning per telefon. Då sätter sig kundrådgivaren in i kundens situation på förhand och ringer upp vid en överenskommen tidpunkt. Tid kan bokas på www.fpa.fi/tidsbokning eller genom ett samtal till FPA. På en del av FPA:s servicenummer kan man också be om att bli uppringd. Då FPA:s kundrådgivare ringer upp en kund som bokat tid eller bett om att bli uppringd är samtalet gratis för kunden.

Svaret på många frågor går att hitta på FPA:s webbplats, och de flesta FPA-ärenden kan skötas i e-tjänsten. Man loggar in på e-tjänsten med sina bankkoder eller med mobil-ID. I e-tjänsten kan man skicka in ansökningar och bilagor samt kontrollera uppgifter om handläggningen av sina egna ansökningar. Vid behov kan man få hjälp med detta på ett serviceställe eller via telefontjänsten.

Närmare information