Outi Antila blir generaldirektör för FPA

FPA:s fullmäktige föreslår överdirektör Outi Antila till tjänsten som generaldirektör för FPA. Generaldirektören utnämns av republikens president.

Fullmäktige röstade om förslaget. Vid omröstningen segrade Antila över kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio med rösterna 8–4.

– En av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att välja generaldirektör för FPA. I Antila får FPA en direktör som har både det kunnande och den erfarenhet som behövs för att leda en organisation som blir allt mera människonära samtidigt som hårda krav på förnyelse riktas mot systemet för social trygghet, säger Riikka Slunga-Poutsalo, som är ordförande för FPA:s fullmäktige.

Outi Antila (f. 1957) tillträder sin nya post 1.1.2020, då FPA:s nuvarande generaldirektör Elli Aaltonen går i pension. Antila flyttar till FPA från posten som chef för försäkringsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet. Till utbildningen är hon juris kandidat.

Antila är medlem i FPA:s styrelse och i arbetshälsoinstitutets och finansinspektionens direktioner.

FPA är en självständig inrättning för social trygghet, som verkar under riksdagens tillsyn. FPA:s förvaltning och verksamhet övervakas av 12 fullmäktigeledamöter som riksdagen väljer bland sina ledamöter.

Outi Antila på Twitter

Läs mer: